Kommunedelplan for samferdsel

Nes Venstre og Nes SV fremmer i kommunestyremøtet 5. november en felles interpellasjon der vi ber rådmannen vurdere en egen kommunedelplan for samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Årnes stasjon, perrong og stasjonsbygg

Foto: Åse Birgitte Skjærli

I forbindelse med rullering av kommuneplanen er det enkelte særområder som har en egen kommunedelplan. Et eksempel på dette er kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplanene gir en samlet langsiktig strategi og politikk knyttet til ett spesielt område. Per i dag kommer Nes kommunes samferdselspolitikk og strategi stort sett til uttrykk i forbindelse med høringsuttalelser til Nasjonal transportplan og Jernbaneverkets handlingsprogram. I tillegg kommer noe politikk til uttrykk gjennom prioriteringer i budsjettet og økonomiplanen.

Ønsker helhetlig samferdselspolitikk
Nes Venstre og Nes SV mener samferdselspolitikken i kommunen bør samles i ett felles dokument. Dette dokumentet bør inneholde både en tekstdel og en arealdel og vil således fungere som en kommunedelplan for samferdsel. Årsaken er at samferdselspolitikken til nå skjer fra sak til sak, og gjerne i forbindelse med at overordnet myndighet ber om høringsuttalelser.

Samferdselspolitikk som virkemiddel
Det å utvikle samferdselen i kommunen er et viktig virkemiddel som vil bygge opp under annen utvikling. De to partiene ser med bekymring på nedleggelse av flere lokale togstasjoner og bussruter. I tillegg mener de det er nødvendig å få oversikt over hvor mye mer belastning vegene i Nes kommune tåler, før det er behov for utvidelser eller omlegginger.

Ber om sak fra rådmannen
I interpellasjonen ber de to partiene rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak der behovet for kommunedelplan for samferdsel er vurdert.

Interpellasjonen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**