Spørsmål til FrP under trontaledebatten fra Pål Farstad

-Hva vil FrP gjøre for å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende? Om dette stilte stortingsrepresentant Pål Farstad spørsmål til parlamentarisk leder i Frp, Harald Nesvik, under trontaledebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nedenfor gjengis spørsmålet i sin helhet.

Spørsmål til parlamentarisk leder i FrP , Harald Nesvik

Spørsmålsstiller: stortingsrepresentant Pål Farstad (V)

Norge kommer dårlig ut når det gjelder entreprenørskap, nyskaping og antallet nyetableringer av bedrifter. Venstre er bekymret for at de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende er så svake eller mangelfulle at det er mer fristende å bli arbeidstakere enn å satse selv.

Fremskrittspartiet har tidligere støttet Venstre i at det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonforetak. I Sundvolden-erklæringen er det oppløftende takter ift forenkling av regelverk. Men vi kan ikke se hva en vil gjøre for å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende.

Er det slik at regjeringen ikke vil gjøre noe med dette, eller kan vi nå vente at det blir tatt nødvendige initiativ for å bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**