Liberalt blikk på bystyremøtet oktober 2013

Et lite skummelt bystyre på Halloween-dagen, men igjen måtte Venstre innse at boligproblematikken og dårlig kommuneøkonomi ikke gir det hjerterommet vi så gjerne ønsker skal finnes i vår kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Cruickshank

Foto: Terje Cruickshank

Den store debatten under bystyrebehandlingene på Halloween-dagen handlet virkelig om skjelettene dagens posisjon har med seg i skapet fra tidligere politisk ledelse. Økonomispøkelset vokser i kommunen vår, og med det minskes det politiske handlingsrommet…

Styret i Bodø Venstre gikk klart ut i mai og uttalte Venstres ønske for hvor mange mennesker med rett til opphold i vårt land vi skal finne rom for i vår kommune. Men dessverre deler ikke administrasjonen vårt syn, og mangel på boliger og en svært, svært trang kommune økonomi gjorde at Venstres representanter i komite og bystyre igjen måtte være ansvarlige og sette hensynet til de økonomiske rammene og den manglene tilgangen på boliger foran ønsket om å vise raushet ved å imøtekomme IMDIs anmodning om bosetning av flere flykninger. Avgjørelsen var tøff for Venstre, og kritikken fra opposisjonen høylytt. Se på sak i Avisa Nordland og på NRK Nordland. Vi fikk endret noe på innstillingen fra administrasjonen under komitébehandlingen, og vi skal fortsette med å jobbe for å nå våre mål. Men gitt den økonomiske situasjonen Bodø kommune står ovenfor med store og kraftige kutt på alle områder og innen alle sektorer var ikke tiden moden for å påføre en slunken kommunekasse økte kostnader.

Den alvorlige økonomiske situasjonen Bodø kommune er inne i begynner tydelig å nå fram til de folkevalgte. Administrasjonen jobber så best de evner til å få vridd skuta til ny kurs, men skipet er tungt og ballasten dyp så de grep man forsøker har til nå relativ begrenset resultat. Noe årets andre tertial rapport tydelig viser. Særlig innen Helse og Omsorg området styres det fortsatt mot et enormt merforbruk. Tiltak iverksettes, og man håper noen av disse vil få effekt også inneværende år.

Og har man ikke penger så hjelper det så veldig lite med hårete politiske ambisjoner. Derfor ble visjonen om Mørkvedlia fleridrettshall/ishall lagt på is fra kommunal side. Nå kan man bare håpe at det i vår kommune finnes noen andre aktører som tar ideen og visjonene videre. Flerbrukshall Bankgataskole/ Bodø videregående skole blir det derimot. I spleise lag med fylkeskommunen klarer man politiske klart å prioritere slik at vi får realisert en ny flott hall her.

Kravet fra den politiske posisjonen om mer kontroll og styring innen eiendomsforvaltningen har gjort at man nå igangsetter en utredning om å få denne over i nye former, og allerede i neste møte vil bystyre avgjøre hvordan denne i framtiden skal organiseres. Å samle kommunal eiendomsmasse i et AS eller KF er de mest trolige alternativene.

Litt miljøkamp ble det på tampen av bystyreforhandlingene da SV, Rødt og Venstre gitt mot Høringsuttalelsen fra Bodø kommune om "endring i konsesjon for fjernvarme i Bodø kommune", og da Rødt og Venstre sto sammen mot utvidelsen av deponiet i Jensvolldalen ifm Veipakke Bodø utbyggingen. Men som vanlig og som i tidligere perioder er miljøpartienes røst i et stort mindretall i Bodø bystyre.

Av en eller annen grunn har mitt liberale blikk på bystyremøtet for september 2013 blitt avglemt. Sommeravvikling og valgkamp gjorde nok at sakskartet til september møtet var tynt og dermed også de store politiske debatter fraværende. Heldigvis var valget unnagjort før bystyreforhandlingene, et grep jeg håper man fortsetter med. Så fra september møtet var det heller lite å oppsummere med et liberalt blikk.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**