Diskusjonsmøte 18.november 2013

Tema for kveldens møte vil mest omhandle den økonomiske situasjonen i Bodø kommune og diskusjon rundt rådmannens forslag til budsjett 2014 som ble fremlagt 13.november.
– hva mener du vi må jobbe politisk for å endre på i rådmannens innstilling?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bodø Venstre møtes til politisk debatt mandager før bystyremøtene og før komitemøter – vær med å sett den politiske agenda…våre møter er åpne for alle!

Sedler

Ifm framleggelse av økonomiplanen / budsjett for 2014 avholder vi et ekstraordinært diskusjonsmøte mandag 18.november 2013 kl 19-21 i Mediegården.

Vel møtt.

Terje Cruickshank
gr.leder Bodø Venstre

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**