Andreas Sandvik tilbake i bystyret

Resultatet fra Stortingsvalget 2013 har gitt omrokering i Venstres representasjon i styrer og råd i Kristiansund. Bystyret aksepterte Pål Farstad sin søknad om fritak fra verv i Kristiansund kommune i sitt møte 5.november. Dermed er Andreas Sandvik tilbake på fast plass i Bystyret. Bjørn Eeg går inn i Næringsutvalget som nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tidligere i høst ble Toril Skram Lundberg fritatt fra sitt verv som vara til Venstres bystyregruppe, da hun nå er ansatt som bysekretær.

Stor bevegelse i gruppa som har gitt to nye vararepresentanter til bystyregruppa, nemlig Toivo Brennløkken og Håvard Utheim.

Oppdatert sammensetning av Venstre sin representasjon i styrer og råd er som følger:

Bystyret

Ragnhild Helseth, gruppeleder
Andreas Sandvik, fast plass

Bjørn Eeg, 1.vara
Gunn Fagerlie Johannessen, 2.vara
Odd W. Williamsen, 3.vara
Toivo Brennløkken, 4.vara
Håvard Utheim, 5.vara

Formannskapet: Ragnhild Helseth, fast plass
Andreas Sandvik, 2.varamedlem (personlig vara)

Kontrollutvalget: Odd W. Williamsen, 2.varamedlem

Hovedutvalg Barnehage, skole og kultur: Gunn Fagerlie Johannessen, 7.varamedlem

Hovedutvalg Helse, omsorg og sosial: Gunn Fagerlie Johannessen, 5.varamedlem

Hovedutvalg Miljø og teknisk: Andreas Sandvik, 1.varamedlem

Hovedutvalg Plan og Bygning: Ragnhild Helseth, fast plass, Andreas Sandvik, 1.varamedlem (personlig vara)

Næringsutvalg: Bjørn Eeg, nestleder

Klagenemnd: Ragnhild Helseth, 2.vara

Eldrerådet: Ragnhild Helseth, fast plass, valgt av Formannskapet

KS Fylkesmøte: Ragnhild Helseth, 1.varamedlem (personlig vara for Maritta Ohrstrand)

Vei- og gatenavnkomité: Odd W. Williamsen, medlem

Samarbeidsutvalg skoler (seinere valgt av Formannskapet)

Dalabrekka skole: Toivo Brennløkken, medlem

Frei ungdomsskole: Gudrun Johannesen Karlsen, vara

Stiftelsen Nordmøre museum: Ragnhild Helseth, nestleder

Kristiansund Parkering AS: Andreas Sandvik, styreleder

Varde AS: Bjørn Eeg, styreleder

 Bystyregruppa til Venstre. Ragnhild Helseth og Andreas Sandvik

Bystyregruppa til Venstre. Ragnhild Helseth og Andreas Sandvik
Foto: rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**