Kutt ut det politiske spillet

Arendal har store økonomiske problemer. Om det ikke gjøres noen klare valg så blir det heller ingen ny kurs. Dagens kurs er stabil, i retning stupet. Arendal må bytte kurs snarest. For at det skal skje trengs det politikere som våger å ta upopulære valg. Bystyret må bli preget av lysten på en ny retning, framfor frykten av og ikke bli gjenvalgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jacob Handegard

Foto: Jan Kløvstad

Arendal kommune har brukt for mye penger over lang tid og har pådratt seg store økonomiske problemer. Arendal har havnet i luksusfellen. I en slik situasjon må man gjøre valg som kanskje ikke er behagelige, men som er nødvendige. I en slik situasjon må man avgjøre hva som er viktigst. Arendal må fremover gjøre noen vanskelige grep hvis brukerne av kommunens tjenester skal få det de fortjener.
De fleste politikerne i Arendal snakker om kutt i byråkrati og administrasjon. Allikevel klarer ikke bystyret å finne løsningene som vil styrke økonomien til Arendal, samtidig som tjenestene ikke blir mye dårligere.
Med dagens økonomiske situasjon må vi innse at skolestrukturen i Arendal ikke er bærekraftig. Om dagens struktur skal opprettholdes vil det føre til konsekvenser for kvaliteten. Allerede i dag er ledelsen og lærerne i Arendalsskolen tvunget til å sette ulike elevers pedagogiske tilbud opp mot hverandre. Framover vil alle poster i budsjettet til Arendal kommune bli satt under press, skolen får neppe mer penger fremover. Derfor må skolestrukturen endres. Ved en omlegging kutter man i administrasjon og vedlikeholdskostnader, det man sparer bør brukes til å styrke kvaliteten på de resterende skolene. Kommuneøkonomien blir neppe sterkere med tiden, da er det viktig at det brukes minst mulig penger på administrasjon og mest mulig på tjenester. Det blir hverken hyggelig eller behagelig å legge ned skoler, men det må til for å berge kvaliteten i Arendalsskolen.
En reform må også til i kommuneadministrasjonen. For litt over 20 år siden ble 5 kommuner slått sammen til dagens Arendal. Effektivisering var et av de fremste argumentene for sammenslåingen av Moland, Hisøy, Tromøy, Arendal og Øyestad. Det er bra at rådmannen går inn for å slanke stab. Arendal kommune har ikke råd til å bevare spor av 5 forskjellige kommunestrukturer, kommunen må reformeres og effektiviseres.
Arendal kan ikke bare kutte i administrasjon og tjenestetilbud for å få bedre økonomi, inntektene må også økes. Arendal må gjøre samme grep som Grimstad har gjort med stor suksess. Vi må øke eiendomsskatten og de kommunale avgiftene. Grimstad kommune kom seg ut av sin egen økonomiske hengemyr ved å øke eiendomsskatten og de kommunale avgiftene. I Grimstad ble de upopulære beslutningene tatt, de må også bli tatt i Arendal. Det er ikke hyggelig eller behagelig å øke eiendomsskatten og f. eks parkeringsavgiften, men det må til.
Kjære Arendal bystyre. Gjør prioriteringer nå! Gjør de prioriteringene som på sikt vil gi arendalitter best mulig tjenester. Ikke tenk på å bli gjenvalgt, gjør det som er riktig. Først da gjør dere deres plikt som politikere.

Jacob Handegard, Leder Aust-Agder Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**