Åpent møte om kommunebudsjett på Høgtun

Målselv Venstre inviterer til åpent møte for sympatisører og medlemmer i kantina på Høgtun tirsdag 19. november 2013 klokken 1900. Invitasjonen er også vedlagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gruppeleder vil orientere om budsjettdebatten og det forventede forslag til kommunebudsjett for 2014 og Kostnader til rehabilitering og nybygg av ungdomsskolen og at tidligere mva-refusjon på investeringer ikke lenger kan tilføres driften, gir utfordringer i budsjettarbeidet.

Ifølge programmet for 2011 — 2015 vil Venstre støtte og arbeide for:

· Videreutvikle en desentralisert bosettingsstruktur, som innebærer flere småsenter, samtidig som Bardufoss styrkes som regionsenter.
· Nye bedrifter skal kunne etablere seg samtidig som etablerte bedrifter får forutsigbare betingelser.
· Full barnehagedekning.
· Flere sykehjemsplasser på Andslimoen.
· Gode skolebygg med lærere som beholder inspirasjon og midler til å gjøre mer enn bare klasseromundervisning.
· Gang- og sykkelveier og gatelys i de områder hvor skolebarn ikke har et busstilbud.
· Tiltak som vil sikre eldre trygghet og god livskvalitet.
· Mer lokaldemokrati og åpenhet.

Økning av eiendomsskatt.
Venstre er prinsipielt mot innføring av eiendomsskatt og mener at kommunene selv må kunne bestemme skattøret. Dessverre er det ikke slik og det kan derfor være nødvendig å fjerne bunnfradraget på eiendomsskatten med kr. 200.000,- og derigjennom øke kommunenes inntekter med ca. 4.4 mill.

Sympatisører og medlemmer ønskes velkommen til politisk debatt i kantina på Høgtun tirsdag 19. november klokken 1900 og ta gjerne med en venn.

Vennlig hilsen

Rolf Austgard

Rolf Austgard
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**