Venstres politikere i Målselv 2024–

Vebjørn Strand Foshaug, gruppeleder og styreleder, vara til fylkestinget og styremedlem i regionlaget Troms og Finnmark Venstre

Roar Sivertsen, 1. vara kommunestyret

Roar Sollied, 2. vara og nestleder

Marthe Frette, 3. vara

Rolf Austgard, 4. vara og styremedlem

Aina Knutsen, styremedlem og medlem av kontrollutvalget

Heidi Neverdal, styremedlem

  • Niki Oreskóné Várhegyi, 1. vara til styret
  • Eirik Hamstad Staven, 2. vara
  • Marthe Frette, 3. vara
  • Vidkunn Haugli, 4. vara
  • Harald Holemark Mathisen, 5. vara