Venstres kandidater i Målselv 2019

Portrett av Roar Sollied 1. Roar Sollied (Bardufoss)

fylkesråd, lektor, ex rådgiver i Forsvarets studiesenter. Tidligere formannskapsmedlem, leder av kulturutvalget i Troms og medlem av Venstres sentralstyre. – Jeg er opptatt av innbyggernes levekår gjennom hele livet, særlig utdanning og helse, og at Målselv skal være et kraftsenter innen kultur, idrett og utdanning, inkludert Forsvarets utdanninger.

Portrett av Elin Helene Andersen 2. Elin Helene Andersen (Takelvlia)

adjunkt/rådgiver for fremmedspråklige i grunnskolen, erfaring fra kommunestyre og fylkesting. –Vi må legge til rette for næringslivet i kommunen og først ta et tak for Andslimoen, som har det største potensialet. Satsing på Arena Bardufoss og Kultur- klynge Høgtun blir viktig. Jeg ivrer sterkt for trafikksikkerhet; sykkelsti langs E6, og utbedring av krysset ved Olsborg.

Portrett av Vidar Pakalowich Fagerli 3. Vidar Pakalowich Fagerli (Leirbekkmoen)

velferdsoffiser/ kinosjef Bardufoss. Erfaring fra 339-skv og hovedtillitsvalgt 139 Luftving, og internasjonale operasjoner. –Jeg er særlig opptatt av oppvekstvilkår for barn og unge, lokalkultur og sivil-militært samspill, der vi må spille hverandre gode slik at Målselv oppleves attraktiv for bosetting og næringsetablerere.

 • 4. Gunn Schønning Jakobsen
 • 5. Marthe Frette
 • 6. Rolf Austgard
 • 7. Roger Utby
 • 8. Heidi Løkse
 • 9. Kjetil P Aasen
 • 10. Marika Fjellberg Moldenæs
 • 11 Magne Kleiveland
 • 12. Bodil Olsborg
 • 13. Espen Prestbakmo
 • 14. Sabine Lorentzen
 • 15. Rune Kristiansen
 • 16. Kristian Moldenæs
 • 17. Ivar Halvorsen
 • 18. Reidun Wilhelmsen Aspmo
 • 19. Vidkunn Haugli