Åpent møte i BU-gruppen

Mandag 11. november er det åpent møte i BU-gruppen i Venstre Aker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Til behandling: Sakskart BU tor. 14/11, se Oslo kommune, bydel Vestre Aker, politikk, BU.

Blant sakene er bydelsdirektørens driftsorientering, oversikt over støyklager i Vestre Aker, rapport om hverdagsrehabilitering, Oslo kommunes miljø- og klimarapport 2012, Frivilligprisen 2013, Kulturprisen 2013, kjøp av elektriske biler til bydelen, Gulleråsen stasjon.

Sted: FO-bygget, Sørkedalsveien 148, 3.etasje, møterom Kantinen.
Tid: mandag 11. november kl. 19.00

VEL MØTT

Vennlig hilsen
Terje Bjøro
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**