BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre

11. november Kl 19 – 21 – Sørkedalsveien 148 / “FO-bygget” – Kantinen, 3. etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre

Dato: 11. november 2013
Tid: Kl 19 – 21
Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

Kl. 19 – 20: BU-gruppemøte
BU-gruppemøte

A. Sakskart BU
Innkalling BU 14. november Innkalling BU 14. november
B. Gjennomgang av komiteene (medlem, varamedlemmer status)
C. Referat Budsjettkonferanse

Kl. 20 – 21: Styremøte

Saksliste styremøte:

40/13: Godkjenning av dagsorden
41/13: Status Gulleråsen stasjon v/ Terje
42/13: Nominasjon verv i Oslo Venstre 2014 – 2016
På årsmøtet 28/2 – 1/3 skal velges leder, 2 nestledere, 4 styre- og 5 varamedlemmer til styret.
I tillegg skal det velges 3 direktevalgte og 3 vara til hovedstyret. Anbefaling av kandidater fra Vestre Aker og evt andre. Det skal også velges leder og 3 medlemmer av finansnemnd samt leder og 2 medlemmer av desisjonsnemnd. Forslagsfrist 15. november
43/13: Landsmøtedelegater fra Oslo til Venstres landsmøte 4 – 6. april 2014.
Anbefaling av delegater fra Vestre Aker og evt andre. Forslagsfrist 15. november
44/13: Tidspunkt og forberedelser til årsmøtet i Vestre Aker Venstre.
45/13: Fra organisasjonen: Referat fra siste hovedstyremøte, miljøseminar 9/11, Landskonferanse 19/10 og medlemsmøte 5/11 v/ respektive deltagere.
46/13: Hovedpunkter evalueringsrapport nominasjonsprosessen v/ Terje.
47/13: Eventuelt

Meld gjerne fra til Hans Kristian Voldstad (Mobil: 907 75 807 E-post: [email protected]) om du kommer!

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**