Mangler et fullferdig tilbud

Solabladet skriver idag om buswayforbindelsen som skal komme mellom Forusområdet og Sola. Det er gledelig at denne ser ut til å komme i første del av planperioden og ikke blir utsatt helt til 2030. Venstre peker likevel på at så lenge busway ikke går 100 prosent i egne traseer, er ikke dette en fullgod løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Anja Berggård Endresen uttaler i intervjuet med lokalavisen at Sola kommer i bakevja med tanke på at man har behov for en 100 prosent dedikert trase til busway. Når man nå kan få en midlertidig løsning hvor busway f.eks skal dele trase med både ordinære bilister samt gående, kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner.

Prosjektet om å etablere egne bussveier på de mest attraktive strekningene i regionen erstatter det tidligere bybane-prosjektet, som ble nedstemt av fylket. Kommunestyrene i Sola, Sandnes og Stavanger stemte for bybanen i fjor.

— Jeg håper at hvis regjeringen vil gi 50 prosent finansiering av bybanen, så er det en sjanse for bybanen igjen. De viktigste argumentene mot bybane var jo at det kostet mer enn bussvei. Traseene er der jo allerede, sier Berggård Endresen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**