Ikke bygg to nye barnehager i Namsos kommune når skoler står for fall!

Gruppeleder i Namsos Venstre Lill Sandvik Solvi mener at bygging av to store barnehager i Namsos, vil gjøre at andre tilbud i kommunen må betale for investeringen. I morgen tirsdag 19.11.13 er det formannskapsmøte, der forslaget om bygging av to nye kommunale barnehager i Namsos skal opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Se opp alle foreldre som jobber mot politiske beslutningsprosesser for å få tilbud strøket fra kuttlista til Namsos kommune!

Barnehage

Foto: Thaulow bhg / Kristin Langaker

Når AP,SV og SP førstkommende formannskapsmøte kommer til å stemme igjennom bygging av to store kommunale barnehager, vil noen andre tilbud måtte betale for investeringen. Rådmannen foreslår å legge ned flere av de kommunale barnehagene ut fra en filosofi om at et nytt bygg vil få ned kostnadene. Slik vil de få ned tilskudet per barn ut til de private barnehagene, fordi dette beregnes ut fra driften i kommunens barnehager. – Ut fra en antakelse om at dette skal bli billigere på sikt, bruker de penger på på oppgaver som kunne ha vært løst av private. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at de fleste barnehageplassene i Namsos drives av private. Rådmannen og politikerne snakker ikke om det pedagogiske tilbudet som gis i de private barnehagene. AP og SV er kun opptatt av offentlig eierskap og å redusere tilskuddet til de private barnehagene. Foreldre er derimot opptatt av tilbudet, og er langt mer kritiske til den kommunale tjenesteytingen opp mot barn og foreldre. De er opptatt av forutsigbarhet og tilbudets kvalitet.
Erfaringer tilsier at vi ikke burde bygge nye barnehager, men finne alternative driftsmåter. Kommunen kan tilby personalet i de private barnehagene å ta over driften i de barnehagene som skal legges ned. De kan også forespørre de godt drevne barnehagene om de er interesserte i å utvide. Et tredje alternativ er å gå ut med et offentlig anbud. Da kunne vi brukt mer penger til andre VELDIG viktige oppgaver – til skole, til helse og til kultur.

Skole

Foto: Norgesfoto

Venstre vil gå mot bygging av de to store kommunale barnehagene fordi vi vil satse på skole. Dette handler om penger, og for å tenke offensivt må vi frigjøre midler for å kunne satse. Selvsagt kan også Sørenget skole drives privat, men hvorfor skal vi utsette lokalbefolkningen for dette når skolen drives så godt? Otterøya, Sørenget og Bangsund er sammenlignbare med de kommunene som kan bli ombygder til Namsos ved en kommunereform. Venstre mener at skolen bør sees på som et knutepunkt både samfunnsmessig og kulturelt i en modernisert større kommune.- Hvilke signaler gir det at vi nå foreslår reduksjon og nedlegging av skoler i bygdene rundt Namsos? Og hvilket politisk lederskap står vi overfor når posisjonen i Namsos kommune (AP, SV og SP) går inn for bygging av to kommunale barnehager, når vi er blakke?
Jeg er enig i at noen av de kommunale barnehagene driver innefektivt, men jeg tror ikke at bygg alene kan løse disse utfordringene. Vi i Venstre mener at kommunen godt kunne bygget disse barnehagene, dersom det ikke gikk utover skolene, ikke hindret oss i å realiasere de gode omstillingsforslagene til gruppen fra “Helse og sosial”, eller hindret oss i å iverksette energi og miljøfremmende restaurering i samfunnshuset.
– Har du tenkt over hva som vil skje dersom kommunens besparelser ikke slår til- hva skal de da kutte for å dekke opp dette?

Lill Sandvik Solvi
Gruppeleder for Venstre i
Namsos kommunestyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**