Lønnsom kommunesammenslåing

Støtteordningene for småkommunene må forandres slik at sammenslåing lønner seg. Selv om Solberg-regjeringen og samarbeidspartnerne Venstre og KrF har begrenset tid til å gjøre endringer på statsbudsjettet som ble lagt fram, mener Venstre at noe må gjøres for at det skal bli mer attraktivt å slå sammen kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Solberg-regjeringen bør skissere endringer i inntektssystemet til norske kommuner når den årlige kommuneproposisjonen legges fram til våren. I dag har vi et system som premierer kommuner som ikke vil slå seg sammen. Vi har blant annet et småkommunetilskudd som gjør at kommunene taper når de slår seg sammen med andre. Det må gjøres endringer som gjør at kommuner setter i gang en prosess. Inntektssystem må endres slik kommunene ikke taper på en omstilling.

Stange

Foto: Stange Venstre

En kommunereform må resultere i nye, færre og sterkere kommuner. Nettopp sterkere kommuner er nøkkelen til mer desentralisering — og dermed mer nærhet for innbyggerne. De nye kommunene bør få hel eller delvis myndighet over rehabilitering, barnehager, barnevern, rusomsorg, psykisk helse, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet og beredskap, miljø- og arealpolitikk, folkehelse og forebygging.

For Venstre er målet med en kommunereform å få sterke og robuste kommuner som har ressurser til å tilby de tjenestene innbyggerne trenger. Kommunen må ha kapasitet til å sette folk først.

Publisert i Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**