Referat fra møtet i bydelsutvalget i Vestre Aker 17. oktober

Vestre Aker legger frem referat fra forrige bydelsutvalgsmøte 17. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Endelig vedtatt at vi går inn for tennisanlegg på Bautatomten. Venstre har gjennom en prosess gått inn for å omregulere området slik at Holmenkollen tennisklubb får bygge et viktig anlegg som vil tjene som tennisanlegg med baner ute og inne for hele Oslo Vest. Vi har gått inn for dette nå som vi har fått igjennom omregulering av Storebrandtomten til skoleformål. Vi har valgt å tenke helhetlig. Og vi ser på idrett og oppvekst som så fundamentalt at det overskygger at tomten nå er regulert til friareale. Vi er glad for enstemmighet i bydelsutvalget.

Orreskogen: BU gikk imot dispensjonssøknad for å bygge bod, dette mer av prinsipielle grunner da vi frykter presedens og smitteeffekt.

Gulleråsen stasjon ble igjen behandlet. Flertallet ville gi naboene ytterligere utsettelse med håp om enighet. Venstre er utålmodig og går inn for ekspropriasjon slik at denne stasjon som ble glemt under opprustning av Holmenkollbanen før vinter VM , endelig kan bli funksjonell igjen.

Veistubb ved Lillevann ble gitt navnet Lillevannsskogen (selv om skogen delvis forsvinner i et utbyggingsområde)

Terje Bjøro
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**