Verdens beste skole – status og prosess

Venstres Annikken Kjær Haraldsen stiller spørsmål til ordfører Robert Svarva om hva som skal til for å sikre verdens beste skole. Hun tar opp saken i et spørsmål til ordføreren på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

I januar 2013 stilte min partikollega Per Einar Weiseth spørsmål til ordføreren om hvilke tiltak som gjøres for å sikre høy kvalitet i skolen. Dette var et naturlig oppfølgingsspørsmål til kommunestyrets vedtak 12.12.12 om store endringer i skolestrukturen i Levanger. Det er viktig å være klar over at struktur ikke automatisk gir høyere kvalitet, det må være bevisst fokus og målrettet arbeid for å oppnå dette.

I sitt svar til Weiseth kom ordfører Robert Svarva med god tilbakemelding, og vi er godt fornøyd med at ordføreren er like opptatt av innhold og kvalitet i skolen som vi i Venstre er. Sitat fra ordførerens svar den 23.01.13: «Hver enkelt elev skal oppleve at han eller hun går på verdens beste skole».

Det er mange faktorer som bidrar til kvalitet i skolen, fasiliteter ute og inne er en av disse. I tillegg er arbeidsmiljø, både for elever og voksne i skolen viktig. Kompetanse hos lærere, ledere og andre fagfolk er sentrale bidrag til kvalitet. Samarbeid hjem og skole er noe skolene i Levanger har hatt fokus på i flere år. Lærertetthet og klassestørrelser er også pekt på i forbindelse med kvalitet i skolen. Kommunestyret var i sitt vedtak tydelig på dette med nødvendige trafikksikkerhetstiltak.

Mine spørsmål til ordføreren er:
Hvordan arbeides det med å sikre at barn og unge i Levanger opplever å gå på verdens beste skole?
Hva er status på utbyggingen av Levanger ungdomsskole, både når det gjelder planlegging og økonomi?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**