Formannskapet: Oppvask om korttidsplassene?

I dagens formannskapsmøte kan det bli oppvask om skommunens kjøp av korttidsplasser for utskrevne pasienter fra sykehuset. Romerikes blad skriver idag at Høyre og KrF vil protestere på fremstillingen av saken i protokollen fra forrige møte. Og kommunalsjef Lars Ludvigsen vil redegjøre for saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Brudd på anbudsreglementet
Romerikes blad avslørte 05.november at Eidsvoll kommune hadde kjøpt sykehjemsplasser for mer enn 28 millioner kroner, uten anbudskonkurranse. 11.november opplyste den private storaktøren Incita at av 10 kommuner på Østlandet som kjøper private plasser er Eidsvoll kommune den eneste som ikke har avtale med Incita. Eidsvoll mangler rammeavtale om anbudskonkurranse for slike kjøp, og kommunen betaler dermed mer enn nødvendig for disse plassene.

Idag skal konstituert rådmann Lars Ludvigsen redegjøre for saken i formannskapet, skriver RB.

Bråk om protokollen
I dagens avis er det også et oppslag med FrPs Marit Grove, som reagerer på hvordan protokollen fra forrige formannskapsmøte fremstiller behandlingen av saken. Til TB sier hun at “-Saken om korttidsplasser ble lagt på bordet under “eventuelt”, uten saksnummer og uten mulighet for å sjekke ut saken.”

RB skriver at det i protokollen for møtet stå følgende: “Formannskapet ga sin tilslutning til etablering av to-sengs rom ved Vilberg bosenter.” Ifølge RB reager både Grove og KrFs Tord Langmoen. De vil i dagens formannskapsmøte motsette seg å godkjenne protokollen: “Vi vil be om at saken blir presentert grundig på sakslisten med saksnummer på neste formannskapsmøte, sier Grove.”

Ordfører Einar Madsen (Ap) sier til RB at han oppfattet at formannskapet gav sin tilslutning til innstillingen.

Venstre advarte mot fullmakt uten budsjettforankring
Bakgrunnen er problemene som oppstod i sommer, da kommunen plutselig manglet korttidsplasser for pasienter som var skrevet ut fra sykehusene, men ikke klare for å dra hjem Da er det kommunens ansvar å sørge for korttidsplasser for disse pasientene. Mangel på korttidsplasser kan føre til at kommunen må betale bøter til sykehusene.

Formannskapet gav i sitt møte 11.juni administrasjonen fullmakt til å kjøpe plasser, uten økonomiske rammer. Venstre advarte mot dette allerede da Utvalg for oppvekst og levekår hadde møte 04.juni.

Venstres medlem i utvalget hadde 15.juni et innlegg i EUB om krisen i eldreomsorgen kunne oppstå.

18.juni hadde kommunestyret møte, og behandlet saken. Venstres Knut Bakkehaug advarte mot å gi en fullmakt uten dekning i budsjettet. Hva han sa i kommunestyret kan du lese her.

Saken fortsatte inn i sommerferien, for mens fungerende ordfører Terje Teslo ikke gav administasjonen klarsignal til å kjøpe plasser, bedrev budsjettkameratene Ap og FrP ansvarsfraskrivelse, skrev vi 10.juli. Utsatt for massiv kritikk handlet endelig Teslo, og Kjersti Almåsvold mente 11.juli at dobbeltrom måtte være en aktuell løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**