Kystsonen vår er verdifull!

Kystsonen i Bærum og Asker er ikke noen uendelig ressurs.

30.oktober vedtok kommunestyret i Bærum arealdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen er allerede vedtatt. I den understrekes Bærum som utviklingskommune, viktigheten av folkehelse og satsingen på barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sandvika Kalvøya brua

Foto: Odd Roar

Kommuneplanen gir mange viktige premisser for utviklingen i Bærum. Planen redegjør for ønskede utviklingsretninger — hvor veksten skal være.

Siri Engesæth

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Venstre skulle ønske seg at planen hadde hatt et annet utgangspunkt. Vi ville lagt verdiene vi vil verne i bunn. Naturverdier og kulturverdier.
En viktig del av dette er kystsonen. I 2009 vedtok Bærum å lage en kystsoneplan. Det ble vedtatt fordi en egen plan på dette kan avklare balansen mellom bruk og vern, viktige fellesverdier og samfunnsprioriteringer. I 2010 ble det plutselig bestemt at vi ikke hadde råd til planen, og den allerede godt påbegynte planen ble lagt i skuffen. Dette er uheldig og gjør at viktige avklaringer mangler. De mangler nå i kommuneplanen.
En tilgjengelig kyst er en fantastisk verdi. Strender og kystsone for friluftsliv, sport og rekreasjon, men også skjermede områder som muliggjør vårt unike artsmangfold, i vann, på land og i lufta.
Det blir av og til fremført at Rikspolitiske retningslinjer som strammer inn forvaltningen i kystsonen "ikke gjelder så mye for Bærum", fordi vi er et "bymessig område". Venstres mening er at om så er riktig er det desto viktigere å få på plass en egen kystsoneplan så raskt som mulig!

Siri Engesæth
Nestleder i MIKK og varamedlem til Bærum kommunestyre og Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**