Styremøte i Hareid og Ulstein Venstre

Lederskifte, årsmøte og kvinnedagen var tema på styremøte 12. november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lederskifte
Line Emilie Kleppe gikk av som styreleder på grunn av skolegang. Nestleder Berit Lyngstad fungerer som leder fram til årsmøtet. Med bare to måneder til nytt valg, er valgkomiteen allerede varslet.

Årsmøte
Årsmøtet er planlagt til 8. januar kl 1900 på Napoli på Hareid. Innkalling og saksliste skal være utsendt senest to uker før. Styret ønsker å bruke sms, hjemmeside og facebook som sine foretrukne informasjonskanaler.

Fylkesårsmøte
Fylkesårsmøte blir avholdt 25.-26. januar i Molde. Representanter fra Hareid og Ulstein Venstre blir valgt på årsmøtet.

Kvinnedagen
Da er det igjen Venstrekvinnene på Hareidlandet som skal arrangere Kvinnedagen 8. mars, 10 år siden sist gang. Vi har allerede begynt å bestille lokaler, planlegge tema og skaffe hovedtaler.

Kontaktinformasjon:
Leder Berit Lyngstad
e-post: berit.lyngstad(at)online.no
mob: 97661815

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**