E18, støv og støy

Det er to og ett halvt år siden det ble bestemt at man ville ha måling av støv langs E18 i Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jeg ble gjort oppmerksom på dette i oktober 2011. Siden har heg fulgt saken og etterlyst fremdrift i etableringen av støvmåling i snart et ti-talls møter i utvalget for Miljø, klima og kommunalteknikk.
I april ble det endelig jubel. Måleren var både på plass, hadde fått strøm (tydeligvis et stort og utfordrende skritt) og var tilkoblet.
Stor er min overraskelse da jeg blir ringt av de hardtarbeidende vel’ene som mest av alt berøres av støvet og støyen — målingsstasjonen er feilmontert! Måleren er montert slik at den står lavere enn støyskjermen!

Skal vi gå mot enda en vinter uten målinger av støv langs E18? Dette er helt uholdbart. Hva kan gjøres? Ordfører?
Er fremdriften i dette prosjektet symptomatisk for hva vi vil se i annet arbeid med E18? Statens Vegvesen?

Siri Engesæth
Nestleder i MIKK og varamedlem til Stortinget for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**