Skandalebudsjett fra Arbeiderpartiet

Sande kommune har betydelige økonomiske utfordringer og Rådmannen har sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt fra og med 2015. I forrige uke kunne vi lese at Arbeiderpartiet ikke ville innføre eiendomsskatt i denne valgperioden da de hadde programfestet dette for perioden 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I formannskapsmøtet på onsdag la Arbeiderpartiet frem sitt alternative budsjett. Her hadde partiet kun justeringer for 2014 og hadde valgt å se bort ifra de etterfølgende årene i økonomiplanen. Hva eiendomskatt gjelder, hadde partiet kun et tekstforslag om å utrede konsekvensene av dette i 2015.

– Budsjettforslaget til Arbeiderpartiet viser med all tydelighet hvorfor Sande kommune har havnet i den vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i, sier Venstres gruppeleder, Per Martin Berg. —Når fokuset kun er et år av gangen er dette nødt for å bli svært kortsiktig. Og i dagens situasjon kan vi ikke tillate oss dette. At Arbeiderpartiet ikke har valgt å ta eiendomsskatt ut av sitt budsjettforslag medfører jo bare at Rådmannens forslag om å innføre dette står ved lag. Arbeiderpartiet sier derfor nei til eiendomskatt men gjør noe annet.

– Budsjettjusteringene for 2014 medfører også bare å svekke resultatet ytterligere. Noe som bare tvinger frem eiendomsskatten og sannsynligvis bare på et enda høyere nivå enn det Rådmannen legger opp til. Arbeiderpartiet styrer dermed mot eiendomsskatt, da hjelper det fint lite å hevde at man ikke ønsker å innføre det, sier Venstres gruppeleder

Arbeiderpartiets forslag om å utsette innføringen eiendomsskatt medfører også å redusere resultatet på 2,5 millioner 2015 og 8,5 millioner i 2016, noe som betyr at kommunen budsjetterer med underskudd i 2016. Dette legger kommuneloven hindringer for.

– Dette budsjettforslaget er en fullstendig skandale fra Arbeiderpartiet side, sier Berg videre. —De kan umulig se rekkevidden av det de vedtar her. Mitt eneste håp er at de tar til fornuften og jobber intensivt i tiden frem til kommunestyret med å bearbeide forslaget sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**