Venstre krever lik rett til utdanning for ungdom i Sør-Troms

Forslaget om betydelige reduksjoner i tilbudet for skoleelever i Sør-Troms opprører et samlet Venstremiljø. Venstrelagene i Sør-Troms har derfor gått sammen om en felles uttalelse, som i kveld er oversendt Fylkesordfører, gruppelederne på Fylkestinget, med kopi til media.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

venstrelogo

Foto: venstre

Fylkesrådets framlagte budsjettforslag innebærer en betydelig reduksjon av bredden i skoletilbudet i Sør-Troms med nedleggelse av godt etablerte fagmiljøer på Musikk, dans og drama ved Heggen videregående skole, Idrettslinje og Naturbruk på Rå videregående skole og Medier og kommunikasjon på Stangnes videregående skole. I tillegg innebærer det destruksjon av et spesielt tilrettelagt tilbud for elever med særskilte behov ved Rå videregående skole. Venstre krever lik rett til utdanning for ungdom i Sør-Troms.

Utdanning er samfunnets viktigste investering. Halvparten av fylkets videregående skoler ligger utenfor Tromsø, og alle nedleggelsene er foreslått på disse skolene. Dersom befolkningstyngdepunktet alene bestemmer lokalisering av skoletilbud har fylket utspilt sin rolle. Venstre krever at investeringene også skjer i distriktene.

Fylkesrådets budsjettforslag legger opp til ei omfordeling av plasser til studiespesialisering, og med det nedskjæring av plasser innen de ni yrkesfaglige og øvrige tre studieforberedende linjene. Denne omfordelingen er foretatt av rene økonomiske hensyn, uten tanke for fylkets samfunnsoppdrag eller samfunnets kompetansebehov. Budsjettforslagets merkostnad i form av flere hybelboere og økt frafall er ikke tatt med i regnestykket. Venstre krever et bredt tilbud til samfunnets og elevens beste.

Når fylkesråd Mæland uttaler til NRK at "Vi har en utdanningskrise grunnet den økonomiske situasjonen", vil vi replisere at den økonomiske situasjonen først og fremst skyldes politiske feilgrep, og ikke har opphav i vår desentraliserte skolestruktur. Venstre krever at man ikke skjærer ned tilbudet til elevene uten å først ha gjennomgått andre muligheter for nedskjæringer; herunder vil vi innen utdanning særskilt trekke fram effektivisering av utdanningsetatens sentraladministrasjon, skolenes egne muligheter for nedtrekk og fylkets internasjonale engasjement.

Fylkesrådets budsjettforslag rammer bredden, rammer distriktene og vil øke frafallet i videregående skole. Venstre krever lik rett til utdanning for ungdom i Sør-Troms. Fylkets fremste rolle er å ivareta regional utvikling i HELE Troms. Venstre forventer at Fylkesrådet finner tilbake til sin rolle, dersom vi skal kunne ha fortsatt tillit til dem.

Harstad og Kvæfjord Unge Venstre v/ Even Aronsen
Skånland Venstre v/ Pål Johansen
Kvæfjord Venstre v/ Lillian Hessen
Ibestad Venstre v/ Halvar Nilssen
Harstad Venstre v/ Maria Serafia Fjellstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**