Enighet om budsjettforslag blant flertallspartiene

Da er budsjettforslaget lagt fram. Seks partigrupper har blitt enige. “Nesten en bragd i seg selv”, uttaler Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Thorbjørnsen utdyper: – De andre partiene legger fram partivise forslag. Det er en betydelig enklere øvelse.

Nå skal Lervig sykehjem stå ferdig i 2016, Tou Scene løftes nå inn også som et byutviklingsprosjekt. Skatepark på Tasta bygges ut gradvis og Øyane står ferdig i 2018 som modulbygg. Her er mer penger til skole og levekår. Men vi har vært ytterst forsiktig med pengebruken da skatteanslaget er høyst usikkert.

På kultur har rådmannen økt den frie potten og vi utvider med mer til kunstformidling. Her er en rekke tekstforslag på klima som nullutslippsbiler, utprøving av ny solcelleteknologi, og mer penger til skjøtsel av friområder mm. Men det viktigste grepet som blir tatt handler om å opprette Stavanger utbyggings- og tomteselskap. Med dette gjør bystyret et stort grep for å sikre kontinuitet og kvantitet i boligbygging, og som er riktig både ut fra et samfunnshensyn og med hensyn til kommuneøkonomi.

Budsjettet skal nå gjennom diverse politiske behandlinger og fremmes endelig for bystyret 16. desember.

Du finner hele budsjettsforslaget her >>

Budsjett forslag Stavanger kommune 2014

Foto: Stavanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**