Hva skjer og hva ønsker vi for Ramdal-, Danholmen- og Kaldnesområdet

Felles medlemsmøte for Tønsberg og Nøtterøy Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Felles medlemsmøte om felles fremtidFoto: Microsoft Det inviteres til felles medlemsmøte for Tønsberg og Nøtterøy Venstre.

Onsdag 4. desember 18:00 på Peppes Pizza Tønsberg

Tema for møtet blir samarbeid og utvikling av Ramdal-, Danholmen- og Kaldnesområdet

Det er mange synspunkter og planer for hva skal skal skje på området som idag ligger på grensen mellom Nøtterøy og Tønsberg.

Transformasjon av industriområdet kan løse en betydelig andel av kommunenes arealbehov knyttet til variert boligtilbud, næring og offentlig/ privat tjenesteyting. Delvis transformasjon antas å kunne tilpasses behov hos dagens industriaktør med behov for bruk av og tilgang til havnefunksjoner, samtidig som fremtidig utvikling av området mot en ny bydel kan igangsettes. Hel eller delvis transformasjon må utgå fra en overordnet visjon for arealene både i Nøtterøy og Tønsberg kommune.

Velkommen til å være med å diskutere fremtiden for vårt felles transformasjonsområde.

Med vennlig hilsen
Nøtterøy og Tønsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**