Vi gir oss aldri

Venstre har trofast støttet øysamfunnet siden ideen om å binde sammen Bjarkøya, Sandsøya og Grytøya med undersjøiske tunneler dukket opp på 80-tallet. Framfor en nært forestående investering i nye fergeleier haster det å nå komme i gang med gjennomføringa av Bjarkøyforbindelsen. Venstre finner seg ikke i å bli holdt for narr, og vi gir oss aldri; skriver Jan Fjellstad og Maria Serafia Fjellstad i dette innlegget i dagens Harstad Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jan_Maria_2011

Foto: Martin Kaarby

Venstre har trofast støttet øysamfunnet siden ideen om å binde sammen Bjarkøya, Sandsøya og Grytøya med undersjøiske tunneler dukket opp på 80-tallet. Mens tidligere Bjarkøyordfører Geir-Ove Ystmark kom med fergesubsidieringsprinsippet for å muliggjøre finansiering, har varaordfører og styremedlem i Bjarkøyforbindelsene AS, Jan Fjellstad i flere tiår gått i kamp etter kamp for prosjektets framtid. I Fylkestingets juniting 2013 la vår fylkestingsrepresentant Roar Sollied fram forslag om fortsatt prioritering av Bjarkøyforbindelsen, med konkrete innspill til utredninger for finansieringsmodeller som ville lette igangsettelse av Bjarkøyforbindelsen. Vi gir oss aldri.

Bjarkøyforbindelsen var et sentralt moment i kommunesammenslåinga mellom tidligere Bjarkøy og Harstad kommune, og den vesentlige grunnen til en positiv folkeavstemning i Bjarkøy kommune. Tillit mellom partene; stat, fylke og kommune, var avgjørende for gjennomføringa. I Fylkesråd Terje Olsens (H) forslag til Regional transportplan foreslås nok en utsettelse av Bjarkøyforbindelsen. Dette står i skarp kontrast til de sterke signalene fra statssekretær Per Willy Amundsens (FrP) uttalelser under framleggelse av Statsbudsjettet; hvor han viste til et økt veibudsjett og med det muligheten for å gjennomføre forbindelsen. Fylkesrådens forslag er et svik mot Harstads befolkning. Fylkesrådens prioritering av eksisterende fylkesveinett foran investering i Bjarkøyforbindelsen er et svik mot framtidig og eksisterende næringsutvikling på Bjarkøy. Finansieringsforslag fra Harstadsamfunnet kunne forskjøvet fylkets kostnader til 2018, men også dette ble avvist.

Framfor en nært forestående investering i nye fergeleier haster det å nå komme i gang med gjennomføringa av Bjarkøyforbindelsen. Dersom tiden løper fra oss kan Kommunaldepartementets støtte gjennom midler fra kommunesammenslåingen falle bort, og prosjektet fordyres. Samferdselsprosjektet sikrer en sterk utvikling av øysamfunnene Bjarkøy og Sandsøy, skaper nye muligheter for næringsutvikling og bedre muligheter for helsetjenester i øyriket. Venstre finner seg ikke i å bli holdt for narr, og vi gir oss aldri.

Jan Fjellstad og Maria Serafia Fjellstad, Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**