Vil lage barnas by!

Venstres gruppeleder Terje Rønning fremmer en spennende interpellasjon i kommunestyret på torsdag. Venstre vil, sammen med den borgerlige opposisjonen, lage “barnas by” i Lillehammer sentrum. Les hele interpellasjonen her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Rønning er en venn av mødre og barn

Lillehammer sentrum med gågata er en unik bykjerne med pittoreske hus og bygninger, butikker og cafeer. Likevel skulle vi gjerne sett mer liv, spesielt barneliv, i sentrumet. Vi lurer på hvordan barnefamilier kunne ta byrommet, sentrumet, mer i bruk — hvordan de kunne tilbringe mer tid og skape mer liv i sentrum. Hvordan kan vi som kommune legge til rette for at familier legger turen til sentrum og tilbringer fritid der?

Det er mange fine tiltak på gang i byen. Snowball har fått midler til et prosjekt som heter "Best på barnefamilier hele året". Lillehammer Sentrum drift har de siste årene hatt mange fine tanker og prosjekter.

Dette er enkelte prosjekter, vi i de fire partiene mener dette må bli mer organisert, mindre sporadisk og mer gjennomtenkt og systematisk — og håndfast. Det bør settes i gang et helhetlig prosjekt som favner området fra Lilletorget til Søndre park. Prosjektet bør gå ut på å lage aktiviteter og tilbud som vil gjøre sentrum attraktivt for barnefamilier å oppholde seg i.

I området fra Lilletorget til Søndre park bør det utvikles tiltak som legger byen bedre til rette for barnefamilier. Det er i dag mange store prosjekter, som f.eks. Julebyen, som kan gå inn i et sånt prosjekt og utvikles videre. Det er også mange anlegg som kan brukes, vi tenker på Terrassen, kinoen, Stortorget, Sigrid Undsets plass, gågata med sine bakrom, osv. Hva skal til for at familier trives i byrommet? Hva skal til for at sentrum fylles av liv og latter, aktiviteter og glede?

På bakgrunn av dette foreslår vi at:
– Fagutvalget for oppvekst og utdanning, og fagutvalget for samfunnsutvikling setter seg inn i saken og presenterer et forslag til en plan for kommunestyret innen juni 2014.
– Snowball, Lillehammer Sentrum drift og andre aktuelle aktører kobles inn til fagutvalgets arbeid.
– Det tas 300 000 fra næringsutviklingsfondet til prosjektet.

Terje Rønning er en kjekk kar
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**