Sigdal innfører eiendomsskatt

Formannskapet i Sigdal vedtok torsdag å innføre eiendomsskatt på verker og bruk fra 2015.
Høyre, Sp og Ap stemte for, mens Venstres Runolv Stegane var den eneste som gikk mot eiendomsskatt.
– Dette er en fallitterklæring for en borgerlig styrt kommune, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kommuneøkonomien i Sigdal har blitt svært anstrengt de sista åra. I stedet for å redusere utgiftene til et mer forsvarlig nivå, fortsetter H, Sp og AP å bruke mer penger enn det som kan forventes i inntektsøkning.

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

– Det er skuffene å registrere at flertallet ikke har noe som helst vilje til å gå kritisk gjennmom kommunens økonomi. Det er for lettvint å straffe næringslivet med eiendomsskatt, i stedet for å rette opp i sin egen dårlige økonomistyring, sier Runolv Stegane (V)

I formannskapet fremma Stegane forslag om redusere utgiftene nær 3 millioner kroner pr. år. Selv om Venstres stemte mot eiendomsskatt ville hans forslag ha ført til at en kunne opparbeide solide overskudd de nærmeste åra.

– Det er helt nødvendig for å greie økte utgifter til drift, renter og lån ved utbygging av Sigdalsheimen. Det er skuffende at de andre partiene sier nei til å opparbeide en reserve på vel 8 millioner kroner i 2017, sier Stegane.

Venstres forslag om å si nei til eiendomsskatt og samtidig foreta en reduksjon i utgiftsveksten med nær 3 millioner kroner i 2014 og tilsvarende for 2014-2017 fikk kun Venstres stemme.

Forslaget:

Forslag budsjett 2014, økonomiplan 2014-2017:

Det er nødvendig å gjenvinne en viss økonomisk handlefrihet for å greie de ekstra utgiftene til drift, inkl. renter og avdrag ved utbygging av Sigdalsheimen.
Målsetting: Opparbeide et disposisjonsfond på inntil 8 millioner kroner innen utgangen av 2017.

Eiendomsskatt på verker og bruk innføres ikke (- 1, 2 millioner kroner i 2016 og 1,8 millioner kroner i 2017.

Total netto utgiftsramme, i budsjettet satt opp med 190 931 millioner i 2014, økende til 197 431 millioner kroner i 2016 reduseres med 2 millioner kroner pr. år slik:

1) Rammen for barnevern økes ikke i 2014 . Det samme gjelder 2015-2017, ikke 1,5 mill. som foreslått. Innsparing: i forhold til forslag med 1,5 millioner. Virkning for 2014-2017: 4 millioner kroner.
2) Sosialhjelp reduseres med 0,5 mill. kroner i 2014. Virkning for 2014-2017: 2 millioner kroner.

Prosjekter finansiert i driftsregnskapet reduseres:
3) Prosjekter med egne poster i driftsbudsjettet (D) settes til 0,8 millioner kroner pr. år fra 2014-2017. Innsparing i 2014: 0,982 millioner kroner. Total innsparing 2014-2017: 3,394 millioner kroner.

Total "gevinst" på 8,4 millioner kroner
4) Totalt gir dette et driftsfond på 8, 4 millioner kroner pr. utgang 2017 som danner grunnlag for å greie å betjene økte driftsutgifter, inkl. renter og avdrag ved utbygging av Sigdalsheimen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**