Spørretime i kommunestyret

Kommunestyret åpner med innbyggernes spørretime, før eventuelle forhåndsinnsendte spørsmål fra kommunestyrets medlemmer behandles. Venstre stilte i dag spørsmål om framtidige trafikale forhold i Harstadåsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

spørsmål

Foto: AKE

Først ute var imidlertid Liv Kornbakk fra Harstad FAU; som stilte spørsmål omkring strakstiltak ved Harstad skole utfra gjeldende situasjon. Hun fikk et fyldig svar fra ordføreren, som viste til kommunestyrets bestilling til ordføreren om egen sak på framtidig bruk av Harstad skole og området rundt. Denne saken er ventet til kommunestyret, men utsatt grunnet arbeid ift brannen på Harstad skole.

Rødt ved Kirsten Evjen stilte spørsmål om antall planlagt bosatte flyktninger i 2014, samt også om forholdene ved Klubbholmen. Sistnevnte sak ventes også i evaluering til kommunestyret.

Venstres spørsmål omhandlet de trafikale forholdene i Harstadåsen, når det allerede er vedtatt utbygging av nye 57 enheter. Gruppeleder Maria Serafia Fjellstad viste til brev signert av en rekke av beboerne i Harstadåsen, og tilsendt alle kommunestyrets medlemmer, planutvalget og kommunens ledelse. Her etterspørres løsninger for framtidige trafikale forholdene i Harstadåsen ved utbygging av leiligheter i Torfinnsgt. At de formelle forhold er ivaretatt av klagesak og Fylkesmannen er et punkt; men løser på ingen måte de trafikale utfordringene. I januar ble Venstres forslag oversendt Rådmannen: "Rådmannen bes vurdere hvordan man kan opparbeide adkomst til Harstadåsen, og justere trafikale forhold ihht planlagt fortetting av Harstadåsen". Venstre spurte derfor hvor denne saken nå sto. Svaret fra Ordføreren var at administrasjonens vurdering var at det rett og slett ikke lot seg utbedre de trafikale forhold innenfor gjeldende reguleringsplan. Videre skal saken behandles politisk i planutvalgets møte 4.12. Venstre håper Planutvalget da ser dagens håpløse situasjon, og setter i verk tiltak for å sikre utbedring av forholdene – for skolebarna i Harstadåsens skyld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**