Utred videregående skole sammen med samfunnspartnerne!

Dette er Roar Sollied, Venstres gruppeleder i Fylkestinget, sin oppfordring for tida framover. Han begrunner dette nærmere i dette innlegget i dagens HT:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Roar Sollied

Foto: Troms Venstre

“Fylkestinget må iverksette en utvidet skoleutredning i samarbeid med berørte parter som de videregående skolene, kommunene, næringslivet, kulturinstitusjonene, høyere utdanningsinstitusjoner med flere.

Man må ta utgangspunkt i eksisterende struktur og infrastruktur og i elevenes situasjon ved endringer. Man må ta i bruk ny teknologi for kommunikasjon mellom skolesteder, gjerne på tvers av regionene, i stedet for å gjøre flere til ukependlere, som vil føre til at de unge gir opp førstevalget, sliter med å gjennomføre og sliter økonomisk.

Påtenkte nybygg må avventes, fagtilbudene er viktigst. Fylkestinget må også sammen med samfunnspartene se på samdrift, vurdere salg eller forpakting av landbrukseiendommen på Gibostad under betingelse av praksistilgang for agronomutdanningen, og en sikring av rekruttering fra landsdelen til våre bedrifter, kulturinstitusjoner og kulturarbeidsplasser i nord.”

Roar Sollied
Venstres gruppeleder på Fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**