Tromsbanen på sporet

Venstres Elin Sandvik debuterte i Samferdselskomiteen i dag og minnet om at Tromsbanen måtte inn i høringsdokument om samferdsel. Hun fikk flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Troms V har flere ganger påpekt at Tromsbanen nedprioriteres av fylkesrådet i høringer om transport og samferdselsutbygginger. Denne gangen gjaldt det Sak 87/13 Riksveger høring.

Venstre fikk flertall for disse forslagene:

jernbane

Foto: Jan Kløvstad

En ny og forbedret sjøverts forbindelse nordover fra Nordlandsbanens endestasjon, Bodø, må gjenopprettes.

For å dempe den sterkt økende vogntogtrafikken på vegene, forventer Fylkestinget at man straks planlegger for utbygging av Nordnorge-banen, i første omgang en forlengelse av Ofotbanen til Tromsø.

Gruppeleder Roar Sollied debuterte i den nye komiteen for næring, kultur og helse, og var dermed ute av utdanningskomiteen, som aldri har vært presentert større nedleggingstrussel. Venstre vil søke budsjettsamarbeid med andre partier fram mot plenumsuka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**