Venstre er utålmodig

-Venstre er utålmodig, sa representanten Gunn Fagerlie Johannessen da saken om Opera- og kulturhus ble behandlet i Bystyret 3.desember. -Nå er det på tide at vi får realisert prosjektet. Bystyret har nettopp bekreftet kulturens betydning som samfunnsbygger ved å la kulturplanens intensjoner også prege grunnskolen og barnehagenes styringsdokumenter i Spor og Små-Spor. Det er unødvendig å tære mer på denne saken. Nå må vi handle, sa Fagerlie Johannessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Gunn portrett

Foto: RH

For Kristiansund Venstre er realisering av et nytt Opera- og kulturhus en hovedsak i denne perioden. Det har gått lang tid og grundig arbeid er gjort gjennom planlegging og flere behandlinger i bystyret. 3.desember var bystyret bedt om å ta stilling til revidert konseptforslag.

Leietakerne til det planlagte kulturbygget – Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre museum, Kristiansund kulturskole og Kristiansund bibliotek har alle uttrykt seg positivt om løsningen som nå foreligger.

Det ble flertall for rådmannens innstilling. Det innebærer at rådmannen nå skal forberede en sak til bystyret i februar 2014 som vil være grunnlag for søknad til Kulturdepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Høyre argumenterte for at de fortsatt vil se nærmere på alternativet med det såkalte "Nils Fiske-prosjektet" der det er skissert et nytt bygg i Bræinlunden. Sammen med KrF og FrP stemte de mot rådmannens innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**