Abid Raja med spørsmål til samferdselsministeren om Raumabanen og godstrafikk

Abid Raja, Venstres medlem i transportkomiteen på Stortinget, sendte torsdag et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om godstransport på Raumabanen.
Der ber Raja om et svar på om samferdselsministeren vil gå i dialog med aktuelle aktører for godstransport for å finne ut om det er grunnlag for fortsatt godstransport på Raumabanen. Bakgrunnen for saken er at CargoNet ikke lengre finner det lønnsomt å frakte gods på denne banestrekningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Møre og Romsdal har torsdag 5,desember sendt ut følgende pressemelding:

Sentralt Venstre-initiativ for fortsatt godstog på Raumabanen
Abid Raja (V) med skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Spørsmål Stortinget

Abid Q. Raja

Foto: Venstre

Abid Raja, Venstres medlem i transportkomiteen på Stortinget, sendte torsdag et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om godstransport på Raumabanen.
Følgende spørsmål ble oversendt: -Vil samferdselsministeren gå i dialog med aktuelle aktører for godstransport for å finne ut om det er grunnlag for fortsatt godstransport på Raumabanen?

Bakgrunn for spørsmålet er at CargoNet har uttalt at de ikke lenger finner lønnsomhet i godstransportene på Raumabanen. De kjører i dag et daglig godstogpar på Raumabanen. Det tilsvarer en kapasitet på mer enn 11.000 trailere i året.

Privateide Cargolink har uttalt at de kan drive lønnsomt på Raumabanen, men på nærmere angitte vilkår.

For Møre og Romsdal Venstre er dette en svært viktig sak. Vi har som politisk mål for miljø og transport i vårt fylke at mer gods må over fra bil til jernbane og sjø. Stans i godstrafikk på Raumabanen, slik CargoNet har meddelt, er stikk i strid med målsettingen om reduksjon i klimautslipp fra transportsektoren.

Venstre vil ha løsninger for transport slik at vei, sjø og bane kombineres på best mulig kostnadseffektiv, energi- og miljøvennlig måte. Vi ønsker å opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbanen.

Saken er blitt løftet fram av Venstres gruppeleder i Rauma Arne Steffen Lillehagen gjennom Formannskapet i Rauma. Venstres Abid Raja tar nå saken opp med samferdselsministeren.
Møre og Romsdal Venstre ser med forventning frem til svaret fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen når det foreligger.

Kontaktpersoner i saken: Arne Steffen Lillehagen, 920 99 055, [email protected]
Iver Nordseth, 918 11 441, [email protected]

Med hilsen
Ragnhild Helseth
Fylkesleder
Møre og Romsdal Venstre
95804889

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**