Oppretthold et desentralisert Bioforsk

Venstre mener vi må opprettholde en desentralisert struktur i Bioforsk. Dette kommer fram i en uttalelse vedtatt av Landsstyret i Venstre i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Uttalelsen ble vedtatt etter initiativ fra nestleder i Nordland Venstre og varaordfører i Alstahaug, Hanne Nora Nilssen. Bioforsk er et statlig forsningsinstitutt med 14 ulike enheter utover landet som er spesialisert innen ulike landbruksgrener og tilpasset ulike klimatiske og geografiskeforhold.

Innovasjon, forskning og nyskaping er grunnleggende forutsetninger for å kunne møte de utfordringer landbruket står overfor. Landbruket er under stadig omstilling med utfordringer knyttet til effektivisering og omstilling, men også muligheter som vil ha stor innvirkning på samfunnsutviklingen i mange av våre regioner, står det å lese i uttalelsen.

– Bioforsk som forskingsinstitutt med lokalisering i alle landsdeler, spiller en svært viktig regional rolle. Venstre har nå gitt tydelige signaler på at de vil opprettholde den desentrale strukturen i Bioforsk. Bioforsk skal inn i en omorganiseringsprosess hvor hele avdelingsstrukturen skal vurderes, og for våre avdelinger i Bodø og Alstahaug er dette viktige signaler å merke seg, sier Leder i nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen i en kommentar.

Selve uttalelsen finnes på : https://www.venstre.no/artikkel/52455/

For ytterlige kommentarer kontakt:
Arne Ivar Mikalsen
Leder i Nordland Venstre
Mob 917 16 569

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**