Kommunestyret ønsker region- og lokaltog på Kongsvingerbanen

I kommunestyremøte 10. desember 2013 var Jernbaneverkets handlingsprogram oppe til høring. Nes Venstre fremmet i formannskapet et tilleggsforslag som presiserte ønsket om å utvikle Kongsvingerbanen slik at det kan tilbys differensiert tilbud i persontrafikken. Dette fikk flertall. Kommunestyret ga sin tilslutning til forslaget i tirsdagens møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Årnes stasjon, perrong og stasjonsbygg

Foto: Åse Birgitte Skjærli

For Nes Venstre har det lenge vært viktig å øke tilbudet til Kongsvingerbanens pendlere i form av et differensiert togtilbud. Jernbaneverkets handlingsprogram for 2014-2023 sår tvil slik Nes Venstre ser det, om betjeningen av stasjonene i kommunen.

Nes Venstre fremmet i formannskapets møte 26. november 2013 et tillegg til høringsuttalelsen. Nes kommune ønsker at Kongsvingerbanen utvikles slik at det blir mulig å etablere et
differensiert tilbud til persontrafikken, bestående av både regiontog og lokaltog.
Forslaget fikk flertall i formannskapet, og i kommunestyremøte 10. desember ble det også vedtatt.

– Et regiontogtilbud kan på sikt bety at vi kan nå Oslo på 30 minutter fra Årnes, sier Nes Venstres representant Åse Birgitte Skjærli. I tillegg ønsker Nes Venstre å poengtere at et differensiert tilbud gir pendlerne valgmuligheter. Kjøre til en stor stasjon og komme fort frem, eller ha kort veg til toget og bruke noe lenger tid på selve togturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**