-Ekstra tilskudd til Stokkvola Tusenårssti

Venstres Karl M. Buchholdt fikk med seg formannskapet på å gi 10 000 kroner ekstra til utbygging av sanitæranlegg ved Stokkvola Tusenårssti i Åsen. Pengene skal brukes til utbygging av sanitæranlegg. Annlegget får dermed 30 000 kroner fra kommunen. Ikke 20 000 slik det var lagt opp til i rådmannens forslag til vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Jeg finner det helt naturlig at kommunen støtter opp om tiltak i forbindelse med tusenårsstien på Stokkvola, sier Buchholdt. Han legger vekt på at det er lagt ned en stor innsats i nærmiljøet og at det er et tiltak til glede for mange, også utenfor kommunens grenser.

-Vi bør stimulere slike tiltak. Det er heller ikke til å komme unna at kommunen i sterkere grad bør legge vekt på å utvikle dette flotte turområdet i Åsen, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**