Varsko her! Arbeiderpartiet styrer mot eiendomsskatt

Onsdag 4. desember vedtok kommunestyret budsjett for 2014 og økonomiplan frem til 2017. Ingen partier ønsket eiendomsskatt og alle foreslo dette kuttet. Med unntak av Høyre la opposisjonspartiene frem sine alternative budsjetter. De alternative budsjettene som ble presentert hadde alle dekket inn eiendomsskatten gjennom tøffe kutt og prioriteringer. Arbeiderpartiet hadde kun tekstforslag for å fjerne eiendomsskatten uten noen form for inndekning. Det fremstår som at Arbeiderpartiet heller vil redde sitt eget omdømme enn kommunens økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Arbeiderpartiet brukte tid på å fortelle hvor ansvarlige og nøkterne de har vært i alle de årene de ha styrt Sande kommune. Det var ellers lite refleksjon på hvordan vi har havnet i den situasjonen der Rådmannen finner det nødvendig å øke priser, effektivisere og kutte tjenester på nærmere 100 millioner kroner akkumulert i løpet av de neste fire årene.

Penger

Foto: hl

Fra talerstolen i kommunestyret stilte Arbeiderpartiet seg undrende over kritikken de har fått fra opposisjonen i media over sitt budsjettforslag. Venstre ble beskyldt for å ha kalt styrking av tidlig innsats og eldreomsorg for skandale. Dette er feil. Venstre synes hverken tidlig innsats eller anstendig eldreomsorg er skandaløst. Derimot er vi kritiske til Arbeiderpartiets manglende økonomiske styring over år. Denne manglende styringen har jo medført at disse tjenestene er foreslått kuttet i utgangspunktet. Det er nemlig økonomien som legger grunnlaget for hvilke og hvor gode tjenester kommunen kan tilby.

Budsjettet som ble vedtatt medfører en langt strammere kommuneøkonomi. Arbeiderpartiets budsjett reduserer disposisjonsfondet fra 8,7 mill kr til 6,5 mill kr i løpet av de neste fire årene. Da brukes også sentral reserve på 5 mill kr per år for utforutsette utgifter helt opp. Et slikt budsjett er ifølge Venstre hverken langsiktig eller bærekraftig. Til sammenligning budsjetterte Venstre med at disposisjonskontoen skulle økes til 22 mill kr i 2017. Dette uten å bruke en krone av sentral reserve
På noen har den økonomiske krisen i kommunen kommet som en overraskelse. Venstre er ikke overrasket fordi vi har lyttet til administrasjonens signaler i år, året før der og året før der igjen. Venstre har ikke kalt signaler om at innsparing, omstrukturering og effektivisering for svartmaling. Derimot har Venstre observert at handlingsrommet til kommunen har blitt stadig mindre. Vi applauderer derfor rådmannen for hans arbeid med å bedre den økonomiske situasjonen i Sande — vi beklager at hans råd ikke har blitt fulgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**