Stavanger får opp til 100 nye statlige arbeidsplasser

Fredag formiddag vedtok Stortinget å samle lønnsvirksomheten i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Stavanger. Det kan bety at opptil 100 nye statlige arbeidsplasser kommer til byen. Direktoratet har i dag ansvaret for utbetalingen av lønn til 150.000 statsansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Økonomisk balanse

Foto: Microsoft

Kjartan Alexander Lunde

Foto: Mari Halvorsen

— Dette er utrolig bra, og vil bidra til et ennå større kompetansemiljø innen økonomifeltet i Stavanger og at byen får flere arbeidsplasser for godt utdannede økonomer og samfunnsvitere. Dette er viktige arbeidsplasser, da direktoratet leverer økonomitjenester til om lag 70 prosent av de statlige virksomhetene, sier leder for Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde til RA.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har i dag blant annet ansvaret for utbetalingen av lønn til 150.000 statsansatte, og har kontorer spredd over store deler av landet.

Etter dagens vedtak vil avdelingene i Drammen, Kristiansand, Tromsø og på Hamar bli nedlagt, mens de 41 ansatte som allerede jobber i Stavanger får en god del nye kolleger. Også Oslo og Trondheim vil overta virksomheten ved kontorene som nå legges ned.

— For Venstre er dette viktig, både fordi det fører til effektivisering og avbyråkratisering av staten, og samtidig spares det masse offentlige penger som vi kan bruke til andre gode formål, sier Lunde.

Omorganiseringen som fører til at arbeidsplassene flyttes til Stavanger forventes å gi en årlig statlig innsparing på omtrent 20 millioner kroner.

Les artikkelen om saken i RA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**