Budsjett 2014: —Et budsjett til byens beste

Venstres Per A. Thorbjørnsen holdt i dagens bystyremøte Venstre sitt hovedinnlegg i budsjettbehandlingen i Stavanger bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Kenneth Gjesdal

Se budsjettforslaget til flertallspartiene

Les innlegget til Per A. Thorbjørnsen under:

Ordfører,

Det er sjelden jeg referer til et tv program i innledningen til et budsjettmøte. Men tV2 Artistgalleri på lørdag kveld hadde virkning på meg. Innslag fra bl. a. klimaherjingene på Filipinene, fra de syrisk flyktningeleirene i Jordan, fra fattigdom på Madagaskar, fra narkotika smuglingens konsekvenser i Columbia, til kanskje det sterkeste møte mellom Hanne Sørvåg og Felix. Den foreldreløse gutten fra Burundi. Konsekvenser bl.a. av krigens herjinger. Gripende og stillferdig. Sterkt.

I sum millioner og atter millioner av barn i ulike verdensdeler som knapt vet om det er mat i dag og hvor de skal bo i morgen. Fjernt fra Pisa undersøkelser. Fjernt fra Stavanger. Uten et øre.

Vi derimot skal i dag avgjøre hvordan nærmere 10 milliarder kroner skal forvaltes i byen vår. For Venstre er det vanskelig å beskrive Stavangers utfordringer uten å sette de i et internasjonalt perspektiv. Hva ser vi rundt oss nød, fattigdom, kriger, klimaendringer, sykdom, underernæring, håpløshet. Det kan være fornuftig å ha dette bakteppe med, når vi nå skal la teppet gå opp for en ny akt i Stavangerrikdommens fortelling. Om vår fremgang, vår gode utvikling om suksess bare enda mer av alt dette i verdens rikeste land. Vi sitter på den tykkeste grønne grein.

Det er en politisk bragd som ligger til grunn for flertallets budsjett. Seks ulike partigrupperinger, seks ulike program, ulike politiske ideologier, i utgangspunktet noe ulike prioriteringer. En ordfører og seks gruppeledere samles. I et tjuetalls timer. I frustrasjon, i nesten forargelse, i heftig diskusjon i starten. Etter hvert konstruktiv dialog. Til slutt et flertallsbudsjett. Ikke det som er aller best for Høyre, for Venstre , for Krf, for PP, for SP, for de uavhengige. Nei, men det vi mener er best for byen. En konsensus til byens beste. Mener vi. Så er det selvsagt slik at det er bra at det finnes alternative budsjettforslag. Men vi tror at demokratiet vokser seg sterkere når det samarbeides til beste for byens innbyggere.

Venstre har også i perioder stått utenfor budsjettsamarbeid. Det skapte selvsagt internt samhold. Vi kunne gjennomføre vårt eget partiprogram. Vi løftet fram alt som var vårt. Det hadde bare en alvorlig hake: Ingen andre stemte for. Forslaget fikk Venstres stemmer. Kult men trist.

Venstre ønsker å være fremtidsrettet, teknologioptimistisk og realistisk. Vi har en rimelig oljesmurt økonomi. Men det var særdeles hyggelig Stavanger nylig ble kåret til årets næringsby. En utrolig god nyhet. Faktisk fantastisk. Oljeselskapene holdes nemlig utenom. Vi er på vei. Det er bare gjennom å holde på de næringspolitiske strukturer vi har at vi kan lykkes. Greater Stavanger, Forus Næringspark, det innovative arbeidet til UIS, SuS, Iris og næringslivet selv. Samarbeidet på tvers av kommunene. Det er i denne «formelen» fremtidige skatteinntekter ligger gjemt. Utfordringene står i kø: Mindre oljeavhengig næringsliv, fornybar energi, klimautfordringene, forventingene til tjeneste apparatet.

Les også: —Tou Scene e møje viktigare enn me tror

Stavanger universitetssykehus er viktig for Stavanger. Derfor er fremtidig lokalisering av et nytt fremtidsrettet og moderne sykehus. Det er i øyeblikket den sørlige delen av universitetsområdet som skiller seg ut. Det kan bli et innoativt kraft av dimensjoner i nært samarbeid med UiS og Iris. Å flytte sykehuset gir også fantastiske byutviklingsmuligheter på Våland. Men sykehuset utfordrer oss også i den litt mer negative området Det er helt meningsløst at sykehuset trekker seg ut av samarbeidet med intermediær avdeling på Stokka sykehjem. Det virker som om de skyver samhandlingsreformen foran seg. Det burde være behov for intermediær avdeling. Dette må vi komme tilbake til!

Les også: Sykehuset på ny tomt

Vi må se fremover. Løsningene ligger der. Så skal vi selvsagt skue til hva som har gått feil for å rette opp. Enten det er en Tyrkiasak, en Kampensak, eksproprieringspraksis, Stavanger Forum – en forvaltningssak her og en granskning der. Vi skal likevel vokte oss for å forgape oss i det som har skjedd og mindre i oppmerksomhet i hva som skal skje. Så gjelder det å holde kursen. Det gjør Venstre best i samarbeid med de andre. Vi takker rådmannen for budsjettforslaget, et forslag som nettopp følger opp politiske vedtak. Vi takker ordfører og de andre fem gruppelederne for solid samarbeid. Vi er sikker på at dette er det beste forslaget når Venstre ikke har flertall. Men når alt kommer til alt er det ikke så mye å rope hurra for. Det løser ikke et problem for verdens foreldreløse, husløse og fattige barn. Av milliardene gis det ikke et øre til Felix.

Les også: Et godt budsjett for ungdommen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**