Kommunalt eiendomsselskap?

Sak om kommunalt eiendomsselskap har vært til behandling flere ganger i Harstad kommunestyre. Gjentatte ganger har det vært Rådmannen som har ønsket å gå videre med det, mens kommunestyret har vært de skeptiske. Denne gang ser det kanskje ut til å være motsatt. Kommunestyret sa seg imidlertid ikke fornøyd med Rådmannens korte oppsummering av tidligere vedtak, og sendte saken tilbake med beskjed om nye vurderinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Harstad Tidende

Venstre har i mange kommuner gått i bresjen for etablering av kommunalt eiendomselskap. I Harstad var det Høyre som i 2011 sendte over et forslag til Rådmannen om en ny vurdering av dette.

Maria Serafia Fjellstad trakk fram vår omfattende eiendomsportefølje, fra skrantende vedlikehold, store investeringsplaner til flere nye flotte bygg, og syntes det derfor ville være svært viktig å finne den modellen som best sikrer god forvaltning. Et kommunalt eiendomsselskap, eksempelvis organisert som et kommunalt foretak, tvinger fram en profesjonalisert eiendomsforvaltning. Dette mener Venstre kan være noe som kommune kan være godt tjent med. En forutsetning vil mange mene være en god husleiemodell; med gode beregninger på behov ift FDV. For Venstre blir det da viktig å få avklart hvor kostbart det vil være å få til en slik husleiemodell; om byråkratiseringen koster mer enn den smaker. Den positive effekten av et eiendomsselskap anses først og fremst til å være mer systematisert og bedre vedlikehold og drift av eiendommene, og ikke nødvendigvis bedre lønnsomhet.

Venstre ønsket utfra dette mer informasjon, for å kunne realitetsbehandle hvorvidt kommunalt eiendomsselskap kan være rette veien å gå, og støttet derfor opp om Formannskapets innstilling om å sende saken tilbake til Rådmannen. Maria Serafia Fjellstad trakk fram at hun forventer at en framtidig sak fra Rådmannen også begrunner fordelene med dagens modell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**