Nye Venstre-representanter klare for innsats i kommunale styrer og utvalg

Stavanger bystyre valgte mandag kveld inn flere nye representanter i kommunale styrer og utvalg. For Venstre ble behovet for dette utløst av at Iselin Nybø (V) ble valgt inn på Stortinget. Erik Hammer (V) overtar hennes verv som nestleder i Kommunalstyret for Oppvekst (KO).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hammer gleder seg til å ta fatt på oppgavene og lover å jobbet for at Stavanger skal ha landets beste barnehage- og skoletilbud.
– Hittil har jeg lært at det er mange fantastisk gode krefter i sving både i barnehage og skole, administrasjon og ikke minst blant foreldreutvalg og elever. Jeg skal gjøre hva jeg kan for at Stavangerbarnehagen og Stavangerskolen blir landets, om ikke verdens beste. Jeg er takknemlig for tilliten, og ikke minst innsatsen min kjære forgjenger Iselin Nybø har gjort for Stavangers barnehager og skoler.

Hammer ønsker også alle innspill velkomne, og lover å lytte til dem.

– I Stavanger skal det være kort vei fra gode ideer til handling, det skal være enkelt å komme med innspill! Jeg er derfor takknemlig og lydhør for alle innspill fra alle med hjerte og engasjement for skole og barnehage.

Styret i Stavanger Venstre 2014

Foto: Stavanger Venstre

Blant de øvrige endringene finner vi bl.a. en nykommer i Kjartan Bærem (V). Han har fartstid fra styret i Stavanger Venstre, og blir nå fast medlem av Overskattenemda for bolig, samt Storhaug bydelsutvalg.

Utover dette har både Hege Eriksen Nordbøe, Hege Blom, Anette Frøyland, Roar Houen og Kristin Bade Veire fått nye verv. Vi gratulerer!

Endringene som vedtatt i bystyret 16.12.2013 er som følger:
• Erik Hammer (V) velges inn som ny nestleder for Kommunalstyret for Oppvekst fom 1.11.2013 og ut valgperioden.
• Erik Hammer (V) velges inn som nytt fast medlem i AU Kommunalstyret for Oppvekst fom 01.11.2013 og ut valgperioden.
• Hege Nordbøe (V) velges inn som ny 1.vara i Kommunalstyret for Oppvekst fom 01.11.2013 og ut valgperioden.
• Hege Blom (V) velges inn som ny 2.vara i Kommunalstyret for Oppvekst fom 01.11.2013 og ut valgperioden.
• Anette Frøyland (V) velges inn som ny 2. vara for Kommunalstyret for Byutvikling fom 16.12.2013 og ut valgperioden.
• Roar Houen (V) velges inn som ny 4. vara for Kommunalstyret for Byutvikling fom 16.12.2013 og ut valgperioden.
• Kristin Bade Veire (V) velges inn som ny 3. vara i Kommunalstyret for Kultur og idrett fom 16.12.2013 og ut valgperioden.
• Kjartan Bærem (V) velges inn som nytt fast medlem i Storhaug Bydelsutvalg fom 16.12.2013 og ut valgperioden.
• Kjartan Bærem (V) velges inn som nytt fast medlem i Overskattenemd for bolig fom 16.12.2013 og ut valgperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**