Sentrumsplanen må være førende for Ny Harstad Havn

Venstres representant, Maria Serafia Fjellstad, tok ordet under diskusjonen om Havnestyrets Økonomiplan for å tilkjennegi sin skepsis til de planlagte utfyllingene i havna, og herunder vektlegge at Sentrumsplanen må være førende for Havnas planer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Harstad havn

Foto: Nordlys

Investeringsdelen av havnas økonomiplan omtaler Nye Harstad Havn, og planene for denne. Kort skissert handler det om utfylling med 200 000 m3 steinmasser, for på den måten å utvide Larsneset kai, ny kaifront mot nordvest og bølgebryter i forlengelse av dette. Finansieringen lanseres mulig gjennom eget bidrag fra Harstad havn inkludert via kommersialisering av det nye arealet som da er utfylt, bidrag fra Harstad kommune og fra fylkeskommunen.

Maria Serafia Fjellstad presiserte sin forventing til at planene til Harstad havn skal følge av Sentrumsplanen, og ikke motsatt. Dette fikk hun forsikring om fra både Halvar Hansen som er med i styringsgruppa for Sentrumsplanen, samt også fra Havnestyrets leder Helge Eriksen. Fjellstad tilkjennega også sin skepsis til selve utfyllingen som er planlagt, hvor hennes visjon for Harstad sentrum innebærer utsyn mot havet fra byen, hvor nettopp nærheten til havet i historie, i nåtid og i framtid er viktig. Havnestyrets leder beskrev tilbake sine visjoner for havna, og håpet at disse planene etterhvert ville gjøre Fjellstads skepsis til skamme.

Maria Serafia Fjellstad og Venstre ser fram til senere anledninger med romsligere debatt på dette temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**