Alternativ til olje- og gassleting

Frogner Venstre vedtok på sitt årsmøte 16.12.13 en uttalelse om tiltak som kan bidra til å redusere oljeleting og gassutvinning i framtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre går inn for redusert oljeleting og -utvinning

Frogner Venstres årsmøte mener staten subsidierer oljenæringen og er en sterkt medvirkende aktør i klimagassutslipp. Norge skal gjennomføre enorme kutt i klimagassutslippene de neste årene.

Et viktig steg kan være å sørge for at subsidiene til oljenæringen blir redusert ved at skattereglene for leting etter nye oljeforekomster blir endret slik at leteselskapene selv i økende grad må ta regningen og risikoen for deres leteaktivitet. Mesteparten av oljen skal bli liggende i grunnen, og dermed må også konsesjonene til å drive letevirksomhet kuttes ned.

Oljenæringen og industrien som leverer til denne bør bli mindre lønnsom. Et virkemiddel for å få til dette er økt skattlegging av oljeutvinning. Dette vil også bidra til at mesteparten av oljen vil ligge igjen på havbunnen.
Venstre vil at de mest miljøvennlige valgene skal være de foretrukne.

Venstre ber regjeringen innføre en ordning der redusert skattefritak for oljenæringen kompenseres med økt skattefritak for innsats i å utvinne klimavennlige energiformer. Bedrifter som i dag tjener oljeleting og -utvinningen kan satse på nye energiformer.

Avslutningen på en gammel vekstnæring skaper dermed grobunn for en ny næring. Venstre tror dette er et enormt skritt videre for nye klimaløsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**