Årsberetning 2013

Avtroppende bydelslagsleder Anne-Lise Bergenheim har oppsummert et hektisk år i Frogner Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Styrets årsberetning for valgåret 2013

Styret i Frogner Venstre valgt på årsmøte 3 desember 2012 har i meldingsåret bestått av
bydelslagsleder Anne‐Lise Bergenheim, bydelslagsnestleder Marit Kamøy og
styremedlemmene Jan Mykleset, Håkon Krogenæs, Jenny Nygaard, Thomas Syvertsen og
Asta Gjetø Samuelsen. Thomas Syversten flyttet ut av bydelen i meldeåret og har ikke
deltatt i styrets arbeid. Ingrid Keenan rykket opp som fast medlem. Øvrige
varamedlemmer har vært Marika Nielsen, Svein Juul Marthinsen, Natasza Sandbu, Ingvill
Stapnes Elvestad og Christina Teige Apuzzo.

Svein Juul Marthinsen gikk bort dette året og vi lyser fred over hans minne.

Styret har hatt faste møter gjennom året. Innkalling og referat legges fortløpende ut på
lagets nettside sammen med politiske saker og organisatoriske tiltak. Styremøtene er
åpne for alle medlemmer. Styrets aktivitet i meldeåret har vært spesielt rettet mot å
planlegge og gjennomføre en vellykket valgkamp i forbindelse med stortingsvalget.

Frogner bydelsutvalg
Frogner Venstre har i meldeåret hatt 2 representanter i bydelsutvalget. Christoffer
Torris Olsen innehadde nestledervervet frem til oktober hvor han fikk innvilget
permisjon fra sine verv. Anne‐Lise Bergenheim innehar nå denne funksjonen i henhold
til vedtak i bydelsutvalget. Hun er derfor også medlem av bydelens AU(arbeidsutvalg) og
MIBU (miljø‐ og byutviklingskomite).Natasza P Sandbu er medlem av bydelsutvalget og
HUSK(komite for helse,unge,sosial og kultur.

Bystyret og Oslo Venstre
Naomi I Røkkum er 1.vara i bystyrets samferdsels‐ og miljøkomiteen og Ingvill Stapnes
Elvestad er 1.vara og Kaare Norum 2.vara i bystyrets kultur‐ og utdanningskomite.
Audun Rødningsby er 2.vara i bystyrets finanskomite.
Audun Rødningsby ledet i meldeåret Oslo Venstres valgkamputvalg
Christina Teige Apuzzo ledet Oslo Unge Venstre
Pål Klouman møtte som direktevalgt i Oslo Venstres hovedstyre.

Viktige politiske profileringssaker i meldeåret
Styret har i meldeåret gjennomført en lokal sykkelsatsing som blant annet resulterte i et
konkret innspill til byråd for miljø‐ og samferdsel Guri Melby (v) med forslag til
forbedringer av skilting og trasevalg i Frogner bydel. Utviklingen av Filipstadområdet
og Frognerstranda har hatt høy prioritet også dette året. Fjordbyens (tidligere Plansmia)
nye alternativ til løsning har i høst vært drøftet med våre politikere i Rådhuset. Det
gjelder særlig valg av veiløsning, sikring av strandområder og grøntområdene; samt
muliggjøring av en nedsenket E‐18 ved Frognerstranda. Årets store politiske seier for
Frogner og Venstre kom i Oslobudsjettet med finansiering av Sonia Henie Ishall
(idrettshall) med 270 mill kroner over 3 år. Frogner bydel har 55000 innbyggere men
ingen idrettshaller så dette var en særdeles viktig prioritering i det borgerlige
budsjettforliket.

Valgkamp
Oslo Venstre gjennomførte en flott valgkamp som resulterte i en oppslutning på 8,2%
og to direktevalgte stortingsrepresentanter. Alle stod på til siste sekund og lokalt på
Frogner var det en fryd å drive valgkamp med flotte brosjyrer og god politikk. I Frogner
bydel er vi nå det tredje største partiet med 11,7% oppslutning. Frogner Venstre
gjennomførte 10 rushtidsaksjoner,9 dørbankaksjoner og hadde listebærere ved samtlige
stemmelokaler. Vår faste stand på Vinkelplassen var godt besøkt og betjent fra kl 11
hver dag siste uke før valgdagen samt hver lørdag ellers.
Frogner Venstre hadde pr 10.12.13 178 medlemmer. Betalende medlemmer 118. Det
gjennomføres en ringeaksjon i forkant av årsmøte for å øke antall betalende
medlemmer.

På vegne av styret

Anne‐Lise Bergenheim bydelslagsleder/s

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**