Venstre ber bydelen tilrettelegge for bildelingsordninger!

På årsmøtet 16.12.13 vedtok Frogner Venstre å arbeide for å få Bydel Frogner med på et samarbeid om bildelingsordninger i bydelen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


BILDELING – EN VINN-VINN SITUASJON!

Frogner Venstres årsmøte anerkjenner bilen som et nødvendig framkomstmiddel men vil tilrettelegge for at flere kan dele bil. Dette vil redusere det totale miljøavtrykket ved at færre biler trenger å bli produsert og at en delt bil fører til mindre personlig bilbruk enn dersom man har en egen bil.

Bydel Frogner kan tilrettelegge for flere bildelingsordninger ved å reservere kommunale gateparkeringsplasser til bildelingsordninger. Dette vil øke synligheten av bildeling som et alternativ og få flere til å unngå å eie egen bil og heller dele bil.

Alle bildelingsordninger med brukere i Frogner bør få tilbud om parkeringsplasser, slik at flere kan konkurrere om å få brukere over på en bildelingsordning. Gulrot, ikke pisk: Folk skal få velge hva de foretrekker, men valget om den mest miljøvennlige løsningen skal framstå som det foretrukne valget for mange.

Dette vil være et av flere virkemidler for å nå Oslo kommunes ambisiøse klima- og miljømål om 50 % reduksjon innen år 2030 av klimautslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**