Venstre omprioriterer 14 millioner

Venstres Karl M. Buchholdt er lite imponert over forslaget til budsjett og økonomiplan for Levanger kommune. — Dersom vi ser dette opp mot de neste fire øker kommunens gjeld med over 600 millioner kroner. — Dette går ut over mange andre gode formål. Jeg forventer at ordfører Robert Svarva er i stand til å se dette, selv om han allerede sammen med SP og Krf har satt rekord i låneopptak, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Rissa Venstre

Foto: NN

Rent konkret foreslår Venstre å opprettholde sykeheim i Åsen og kjøkkendrift ved alle kommunens sykehjem. Oppvekstsektoren styrkes med 5,1 millioner kroner fordelt på skolehelsetjenesten, miljøpedagoger i skolen og økte overføringer til de private barnehagene. Partiet foreslår også å opprettholde Tuv barnehage. Vedlikehold av kommuneveiene styrkes og ulike cittaslowtiltak, markedføring av Olavsrosa og reiselivsnæringen.

Venstre finner inndekning gjennom å utsette tiltakene i PO-planen til etter den er vedtatt, at kommunen ikke bygger ut sin barnehagekapasitet og å skrinlegge byggingen av en kommunal helikopterlandingsplass på sykehuset da dette er en oppgave for staten. Partiet foreslår også en begrenset konkurranseutsetting av kommunale tjenester. — I sum gjør dette at vi er i stand til å begrense mange av de usosiale kuttene som AP, KrF og SP ønsker å gjennomføre i Levanger, sier Buchholdt. — Vi må i stedet utvikle Levanger til en fremtidsrettet og trygg kommune å holde til i, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre. Les hele Venstres budsjettforslag.

I tillegg fremmet Venstre 4 verbalforslag:
1. Rådmannen bes legge frem en utredning om industriens rammevilkår i Levanger kommune. Utredningen skal inneholde en oversikt over eksisterende industribedrifter i kommunen og hvilke tiltak kommunen kan gjøre for å bedre rammevilkårene for disse. Næringsmiddelindustriens stilling bes utredet spesielt. Utredningen skal være klar i løpet av 1. halvår 2014.
2. Rådmannen bes utrede mulighetene for å bruke elbil i hjemmesykepleien, spesielt med henblikk på sentrale strøk i kommunen.
3. Levanger kommune vil styrke tiltakene rundt markedsføring av trehusbyen – Olavsrosa med 100 000 kroner per år. Det delegeres til formannskapet å gjennomføre en omprioritering av rammene.
3. Rådmannen bes legge frem en arealeffektiviseringsplan for kommunal virksomhet i rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**