Referat fra bydelsutvalget

Her kan du lese referatet fra møte i bydelsutvalget 14. november 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


BU uttalte seg om kommuneplan Asker og uttrykte at det i Asker burde bli mer knutepunktfortetting og at sentrale arealer burde utnyttes bedre med tanke på boligvekst for Oslo-regionen.

BU uttalte videre i sak om miljø- og klimarapport at Oslo kommune må ta mål av seg for å kunne realisere sine visjoner om en miljøvennlig og bærekraftig by.

Gladsaker på kartet var vedtak om FRIVILLIGPRISEN 2013 til FRIVILLIGBUSSEN (et samarbeid mellom Vestre Aker Frivillighetssentral og Bydel Vestre Aker – et tiltak av stor betydning for mange eldre som får skyss til Vinderen seniorsenter og Røa eldresenter etc og KULTURPRISEN 2013 til RØA MUSIKKFESTUKER ved organist Gunnar Petersen-Øverleir for fremragende kulturformidling i bydelen.

BU ble videre orientert om kartleggingen av interesse og kostnader ved skatepark i bydelen og vil arbeide videre med dette.

BU vedtok i møte (efter mange henstillinger tidligere fra Venstre) å gå til innkjøp av 13 elektriske biler og 50 ladepunkter.

BU fremmet forslag om “park and ride” ved holdeplasser og ønsker særlig dette på steder som Slemdal, Voksenkollen, Midtstuen, Holmen, Makrellbekken og Smestad.

BU utsatte igjen sak om Gulleråsen stasjon (mot Venstres stemmer) i påvente av frivillig løsning hos naboene som evt må avse totalt 55 km2 areal.

Terje Bjøro

gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**