Godt nyttår!

Vi i Venstre i Stavanger ønsker deg et godt nytt år. Vi skal love at vi skal arbeide hardt også i det nye året. Til Stavangers beste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi er ikke i tvil om at klima- og miljøspørsmål vil være noe av de viktigste sakene både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har store utfordringer i forhold til eget utslipp av skadelige miljøgasser. Men hovedutfordringen i Stavangerregionen er å skape nye innovative og framtidsrettede arbeidsplasser primært basert på fornybar energi.

Likefullt skal de daglige utfordringene innen helse og velferd, skole, kultur/idrett og byutvikling få sin behørige plass i alt vi politisk foretar oss. Vi registrerer at byutviklingen utfordres: Det er tydelig at vi er inne i en periode hvor det skal rives flere trehus. Vi skal bygge i skyskraperhøyden. Vi skal vokte oss vel for å ikke miste byens verdier og identitet. Vi skal hver dag arbeide sette mennesker foran systemene.

Vi ønsker deg et godt nytt år!

Rune Askeland
Leder Stavanger Venstre

Per A. Thorbjørnsen
Gruppeleder Stavanger bystyre

PS. Vil du bli mer aktiv i Venstre ?
Følg med på sidene her, på vår facebookside og vår twitterkonto. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**