Kommentar: Folkehallene i to hundre

Dette er Venstres kommentar nummer to hundre. Det vil si to hundre som kan dokumenteres tilbake fra slutten av det forrige århundre. Kommentarene har vekslet om lokale, regionale, nasjonale og en mer sjelden gang internasjonale temaer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi har skrevet om: Hindal gård, Flørlitrappene og Lysefjorden, Nyorget, bybane, åpenhet og demokrati, om Braathens SAFE, delprivatisering av Stavanger Kinematografer, om klima og miljø, sykehuset, vold i nære relasjoner, om psykisk helse, menneskehandel, den rødgrønne regjeringen, heroin til de tyngste misbrukerne, Emmaus-området, Lierdal, personvern, livet på Storhaug, monstermaster i Hardanger, Samhandlings-reformen, asylpolitikk, Stavanger Turistforening, skolepolitikk, næringspolitikk, Ålgårdbanen, Iselin på tinget. For å nevne noen. Hele oversikten finner du på våre hjemmesider (www.stavanger.www.venstre.no).

For oss har det vært viktig å ta den politiske pulsen på først og fremst stavangerpolitikken. Vi har ønsket å vise Venstres ideologi, Venstres prinsipper, Venstres program og ikke minst Stavanger Venstres løsninger på små og store utfordringer. For oss er det alltid viktig å formidle Venstres budskap til Stavangers innbyggere. Ikke bare i valg, møter og i mediereportasjer. Regelmessig, annenhver mandag, gjennom mange, mange år har vi fått skrive kommentarer her. Vi takker Rogalands Avis som har gitt oss denne muligheten!

Hva som har vært kjekkest å skrive om? Sannelig om jeg vet. Men de siste årene har det vært en ære for meg å få være med i et interkommunalt fellesskap og bidratt til at Sørmarka Arena, Sandneshallen og Randaberg Arena har blitt realisert. For meg er det derfor helt naturlig at kommentar nummer 200 dermed skal handle om arenaene.

Det er idrettsmiljøet i Stavanger-regionen som har båret fram ideene om disse hallene. Uten engasjementet til skøyteklubber, friidrettslag, fotballklubber, idrettsråden, enkeltpersoner innen idretten med flere hadde ikke arenaene blitt realisert.

Så ble det vist stor politisk vilje i kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Vi ønsket å satse på barn- og unge. Det var aldersgruppen 6 — 19 år som var den bærende målgruppen. Men både den organiserte idretten og det generelle folkehelseperspektivet er særdeles viktig å få tid og rom i arenaene. Jeg beskrev muligheten i Sørmarka Arena nettopp i en RA-kommentar før åpningen. «Jeg ser for meg mor i klatreveggen, datteren i høyt tempo på 400 metersbanen, sønnen i fullt hockeyutstyr innenfor vantet og far hardtkostende på curlingbanen». Jeg tror ikke det er veldig langt unna dagens realiteter.

Jeg utfordret nestleder i styret for Folkehallene Kenny Rettore (H), Sandnes kommune til å beskrive en mandag ettermiddag i Sandneshallen: «Sandved idrettslags volleyballgruppe brukte alle tre spilleflatene på multibanen til sin trening. Sandved Turn drev med trapes- og dansetrening ved kastsektoren. Flere yngre utøvere i den sammenslåtte klubben Stavanger Sandnes Skøyteklubb holdt på med teknikk/styrkeøvelser på sprintflaten. Rogalands fremste sprintere og langsprintere i Sandnes idrettslag drev med teknikk- og drilltrening ved start 100 m. I kuleringen holdt noen friidrettsutøvere på med teknikktrening i kule, mens andre friidrettsutøvere hadde spensttrening i trappene på tribunen. Så ankom europamester Henrik Ingebrigtsen og hans treningsgruppe bestående av cirka 15 utøvere i alderen fra 15—25 år. De hadde løpt en langtur og hatt spensttrening på Sandnes stadion før de nå skulle ha drilløvelser, 200 metere på banen og styrke i styrkerommet i Sandneshallen. Selv om det var over 100 utøvere i hallen samtidig og som drev med 8—9 forskjellige aktiviteter fungerte dette tilfredsstillende. Faktisk hadde det også vært plass til flere utøvere som kunne for eksempel trent høyde, stav eller klatring. Vi kan si at Sandneshallen er en flerbrukshall for både bredde — og toppidretten».

På samme måte kunne styremedlem Jarle Bø (SP) i Randaberg kommune beskrevet en ettermiddag i Randaberg Arena. Her er kapasiteten så å si sprengt fra første øyeblikk, særlig på ettermiddags- kveldstid. Et yrende liv fra fotballklubber på hele Nord Jæren. Solas representant i styret Nora A. Nilsen (V) ser fram til at den fjerde arenaen blir realisert i det som var det opprinnelige konseptet/avtalen: Fire kommuner, fire arenaer. Sykkelmiljøet har lenge hatt sykkelvelodrom på dagsorden. Et enstemmig kommunestyre i Sola sa ja til planene i å realisere den fjerde interkommunale arenaen. Nå gjenstår behandling i de tre andre eierkommunene. Med en avtale i bunn bør dette forhåpentligvis gå greit.

Men det bør ikke stoppe der. Hele ideen med det interkommunale samarbeidet var å bygge arenaer som var vanskelig å bygge hver for oss. Det var liksom ikke naturlig med en innendørs lengdeløpsbane i alle fire kommunene. Nå planlegges det et 50 meters basseng/stupbasseng (Folkebadet). Vi trenger ikke 50 meters basseng i alle kommunene på Nord-Jæren, men det er naturlig med ett! Det bør etter min mening fortsatt bygges interkommunalt. Stavanger har lenge vært alene om et slikt prosjekt, men jeg er rimelig sikker på at innbyggere i alle kommunene på Nord-Jæren ville satt pris på et slikt anlegg og vil benytte det.

Folkehallene er bygget for idretten, men alle arenaene har vært leiet ut til konserter og ulike arrangementer. Vi ser at også med noen mindre investeringer er det mulig å øke antall konserter og andre inntektsgivende arrangement. Det har vært et mål at de interkommunale hallene i framtiden skal klare seg uten større tilskudd fra eierkommunene. Vi er ikke der nå, men vi kan komme dit. Vi har nettopp arrangert et veldig vellykket EM i Curling. Vi ønsker også å arrangere WC på skøyter. Når Oslo vil bruke haugevis av milliarder for et Vinter OL, må kommunene på Nord-Jæren bruke noen fåtalls millioner til for å få WC på skøyter.

I det daglige skal vi satse på bredde, på barn og unge. Noen festdager i året skal vi sette toppidrettsutøverne på dagsorden. Slik tilrettelegger vi for de unge og folkehelsen. Slik retter vi internasjonal oppmerksomhet på Stavangerregionen. Det heter å få i pose og sekk. Heia Folkehallene i to hundre.

Denne kommentaren står også på trykk i dagens RA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**