Velkommen til årsmøte i Ringerike Venstre! (Les mer:klikk her)

Årsmøtet i Ringerike Venstre avholdes i Ringerike rådhus onsdag 22.januar kl.19.00. Møtet er åpent for alle interesserte, men kun de medlemmer som har betalt kontingent for 2013 har stemmerett. Det vil bli enkel servering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dagsorden:
1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding 2013
4. Regnskap 2013
5. Innkommende forslag til behandling (må være mottatt av undertegnede senest 15. januar ([email protected]))
6. Kontingent 2014
7. Valg
Valg av leder i Ringerike Venstre, valgkomité , miljøpriskomité samt delegater til
årsmøte Buskerud Venstre 8 og 9.februar
Kort pause
8. Politisk rekneskap for kommunestyregruppa 2013 v/politisk leder Helge Stiksrud
9. Handlingsplan Ringerike Venstre 2014
10. Lokallagsleder 2014 deler sine tanker om arbeid og prioriteringer for styret fremover..
Hønefoss 23.12.13

Vegard Floa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**