INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BJERKE VENSTRE

Bjerke Venstre innkaller til årsmøte mandag 13. januar 2014. Skriftlig innkalling er sendt per post til alle medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Velkommen til årsmøte i Bjerke Venstre. Dato: Mandag 13.01.2014 Tid: Kl.1800 Sted: Venstres hus, Møllergata 16

Saker:
ÅM 01/14 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og saksliste
01.03 Velge møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

ÅM 02/14 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt forslag til uttalelser
02.02 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc)

ÅM 03/14 ÅRSMELDING
Legges frem av leder

ÅM 04/14 EVALUERING AV VALGKAMPEN

ÅM 05/14 INNKOMNE FORSLAG
Forslag med medlemmene må være bydelslaget ihende minst 5 dager før bydelsårsmøtet
Frist: 8. januar

ÅM 06/14 NOMINASJON OG VALG
06.01 Velge bydelslagsleder
06.02 Velge bydelslagsnestleder
06.03 Velge 1-3 styremedlemmer
06.04 Velge eventuelle varamedlemmer
06.05 Velge lokal valgkomite
06.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte februar 2014

ÅM 07/14 AVSLUTNING

Vel møtt! – Vær vennlig å gi beskjed om du kommer eller ikke.

Med vennlig hilsen

Aishah Ahmed
Bydelslagsleder
tlf: 99 47 90 28
e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**