Innkalling til Årsmøte Harstad Venstre 2014

Harstad Venstre innkaller med dette medlemmene til Årsmøte lørdag 18.januar 2014 kl 12-15 i Rådhusets kantine. Møtet er åpent, og vi oppfordrer interesserte til å møte opp. Årsmøtet vil bestå av et seminar om næringspolitikk og generelle årsmøtesaker. Det legges fortløpende ut link til sakspapirene så snart de er klare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

venstrelogo

Foto: venstre

Foreløpig saksliste:
1. Velkommen v/leder Maria Serafia Fjellstad: konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

2. Miniseminar: "Harstad — ved egne krefter". I Harstad er oljerelatert virksomhet i sterk vekst med Statoil som motor, her går småbedrifter i sentrum i front i kampen for Veipakke Harstad, og kommunen gjør aktive grep for å tilby nye næringsarealer. NHO kåret høsten 2013 Venstre til å ha den beste næringspolitikken. Venstre ønsker en kraftig forbedring av rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og de minste bedriftene spesielt; en ny og aktiv næringspolitikk som stimulerer mer til nyskaping og som legger forholdene til rette for gründere og et mangfoldig næringsliv i hele landet. Gjennom ulike innledninger fra et bredt felt bygger vi opp kompetanse i lokallaget i forkant av programarbeidet mot neste kommunestyrevalg.
a. Stig Kjærvik (Harstadregionens næringsforening): "Visjon: Nordområdenes mest attraktive næringsregion"
b. Line Ravn Munkvold (innehaver Lykke&Lukas): "Næringspolitikk i smått; fra en liten bedrifts perspektiv"
c. Roar Sollied (fylkestingsrepresentant Venstre): "Verdiskaping for framtidig velferd — Venstres næringspolitikk"
d. Debatt

3. Politiske uttalelser v/leder Maria Serafia Fjellstad
Næringspolitikk
4. Årsmelding 2013 v/leder Maria Serafia Fjellstad
5. Regnskap 2013 v/styremedlem Torill Bille
6. Valg av styre v/valgkomiteen
7. Utsendinger til fylkesårsmøtet Troms Venstre 2014
8. Valg av valgkomité/nominasjonskomité/programkomité v/valgkomiteen
9. Fastsettelse av kontingent for 2015
10. Møteplan 2014

Alle er hjertelig velkommen! Enkel servering og kaffe. Etter endt årsmøte blir det for de som ønsker felles samling på BARK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**